Informacja kompostownia

ZGK “Bolesław” Informuje, że w dniach od 1 – 3 października 2019r.  prowadzone będą prace na kompostowni odpadów zielonych (biodegradowalnych), które mogą spowodować niewielkie uciążliwości zapachowe.