Firma

o naszej Spółce

System

gospodarki odpadami

Edukacja

system i segregacja

Firma

System

Edukacja

Uprzejmie informujemy, że w dniu 24.12.2018 r. zmianie ulegają godziny pracy.

Biura ZGK ”Bolesław” Sp. z o.o. będą czynne w godzinach: od 7.00 do 12.00, Instalacja do mechaniczno- biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (MBP) od 6.00 do 14.00 natomiast Składowisko Odpadów w Ujkowie Starym w godzinach od 6.00 do 15.00.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

Zakład Gospodarki Komunalnej „Bolesław” Sp. z o.o.
ul. Osadowa 1
32-329 Bolesław
NIP: 637-000-43-35, REGON: 272661647

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr 0000041504,
Kapitał zakładowy: 2 820 500,00 zł

Sekretariat
tel. (32) 64 61 148
fax (32) 64 61 148
e-mail: biuro@zgkboleslaw.com