Firma

o naszej Spółce

System

gospodarki odpadami

Edukacja

system i segregacja

Firma

System

Edukacja

Ujków Nowy

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
odpady komunalne zmieszane 3
18
1
16
1
16
3
19
2
21
1
19
2
18
1
20
3
19
1
17
2
20
3
18
odpady segregowane* 7 2 2 5 8 3 2 4 4 2 6 4
odpady biodegradowalne, odpady zielone 9 7 7 10 10
25
8
25
9
24
8
24
10
26
8
23
9 7

* tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale, szkło, papier i tektura

Podlipie

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
odpady komunalne zmieszane 3
18
1
16
1
16
3
19
2
21
1
19
2
18
1
20
3
19
1
17
2
20
3
18
odpady segregowane* 7 5 5 6 9 6 4 3 6 4 7 5
odpady biodegradowalne, odpady zielone 9 7 7 10 10
25
8
25
9
24
8
24
10
26
8
23
9 7

* tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale, szkło, papier i tektura

Międzygórze

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
odpady komunalne zmieszane 3
18
1
16
1
16
3
19
2
21
1
19
2
18
1
20
3
19
1
17
2
20
3
18
odpady segregowane* 7 5 5 6 9 6 4 3 6 4 7 5
odpady biodegradowalne, odpady zielone 9 7 7 10 10
25
8
25
9
24
8
24
10
26
8
23
9 7

* tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale, szkło, papier i tektura

Małobądz

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
odpady komunalne zmieszane 7
22
5
20
5
20
5
23
7
23
5
21
4
20
3
22
5
21
3
19
6
22
5
20
odpady segregowane* 4 2 2 5 8 5 3 2 4 2 6 4
odpady biodegradowalne, odpady zielone 9 7 7 10 10
25
8
25
9
24
8
24
10
26
8
23
9 7

* tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale, szkło, papier i tektura

Laski

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
odpady komunalne zmieszane 8
23
6
21
6
21
6
24
8
24
6
22
5
23
6
23
6
24
4
22
7
23
6
21
odpady segregowane* 7 5 5 6 9 6 4 3 6 4 7 5
odpady biodegradowalne, odpady zielone 9 7 7 9 9
25
7
25
6
24
7
24
7
26
5
23
8 7

* tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale, szkło, papier i tektura

Krzykawka

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
odpady komunalne zmieszane 7
22
5
20
5
20
5
23
7
23
5
21
4
20
3
22
5
21
3
19
6
22
5
20
odpady segregowane* 4 2 2 5 8 5 3 2 4 2 6 4
odpady biodegradowalne, odpady zielone 9 7 7 10 10
25
8
25
9
24
8
24
10
26
8
23
9 7

* tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale, szkło, papier i tektura

Krzykawa

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
odpady komunalne zmieszane 5
20
5
20
5
23
7
23
5
21
4
20
3
22
5
21
3
19
6
22
5
20
odpady segregowane* 2 2 5 8 5 3 2 4 2 6 4
odpady biodegradowalne, odpady zielone 7 7 10 10
25
8
25
9
24
8
24
10
26
8
23
9 7

* tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale, szkło, papier i tektura

Krze

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
odpady komunalne zmieszane 7
22
5
20
5
20
5
23
7
23
5
21
4
20
3
22
5
21
3
19
6
22
5
20
odpady segregowane* 4 2 2 5 8 5 3 2 4 2 6 4
odpady biodegradowalne, odpady zielone 9 7 7 10 10
25
8
25
9
24
8
24
10
26
8
23
9 7

* tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale, szkło, papier i tektura

Krążek

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
odpady komunalne zmieszane 3
18
1
16
1
16
3
19
2
21
1
19
2
18
1
20
3
19
1
17
2
20
3
18
odpady segregowane* 7 5 5 6 9 6 4 3 6 4 7 5
odpady biodegradowalne, odpady zielone 9 7 7 10 10
25
8
25
9
24
8
24
10
26
8
23
9 7

* tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale, szkło, papier i tektura

Kolonia

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
odpady komunalne zmieszane 8
23
6
21
6
21
6
24
8
24
6
22
5
23
6
23
6
24
4
22
7
23
6
21
odpady segregowane* 7 5 5 6 9 6 4 3 6 4 7 5
odpady biodegradowalne, odpady zielone 9 7 7 9 9
25
7
25
6
24
7
24
7
26
5
23
8 7

* tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale, szkło, papier i tektura

Hutki

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
odpady komunalne zmieszane 8
23
6
21
6
21
6
24
8
24
6
22
5
23
6
23
6
24
4
22
7
23
6
21
odpady segregowane* 3 1 1 3 7 4 2 1 3 1 5 3
odpady biodegradowalne, odpady zielone 9 7 7 9 9
25
7
25
6
24
7
24
7
26
5
23
8 7

* tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale, szkło, papier i tektura

Bolesław

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
odpady komunalne zmieszane 4
21
2
19
2
19
4
20
4
22
4
20
3
19
2
21
4
20
2
18
5
21
4
19
odpady segregowane* 3 1 1 3 7 4 2 1 3 1 5 3
odpady biodegradowalne, odpady zielone 9 7 7 9 9
25
7
25
6
24
7
24
7
26
5
23
8 7

* tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale, szkło, papier i tektura

Mieszkańcy Gminy Bolesław, którzy ponoszą opłatę za gospodarowanie odpadami, za okazaniem dokumentu, mogą bezpłatnie dostarczać odpady do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, który znajduje się w Ujkowie Starym przy Składowisku Odpadów. PSZOK czynny jest w każdą środę i sobotę w godzinach 7.00-13.00.

Do PSZOK przyjmowane są: odpady ulegające biodegradacji, odpady budowlane i rozbiórkowe, odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony, zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane leki i chemikalia.

Zakład Gospodarki Komunalnej „Bolesław” Sp. z o.o.
ul. Osadowa 1
32-329 Bolesław
NIP: 637-000-43-35, REGON: 272661647

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr 0000041504,
Kapitał zakładowy: 2 820 500,00 zł

Sekretariat
tel. +48 32 64 61 148
fax +48 32 64 61 148
e-mail: biuro@zgkboleslaw.com

Polityka plików "cookies"

Deklaracja dostępności

Skip to content