Firma

o naszej Spółce

System

gospodarki odpadami

Edukacja

system i segregacja

Firma

System

Edukacja

Rejon Nr I

Bukowno ulice: Sławkowska, Przymiarki, Międzygórze

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
odpady komunalne 3
16
1
15
1
15
3
17
2
15
4
18
3
17
2
16
4
18
2
15
5
19
4
18
odpady segregowane :
plastik i papier
18 21 21 23 23 22 20 22 21 19 23 20
odpady segregowane :
szkło
19 22 22 24 24 25 23 23 24 22 26 21
odpady biodegradowalne 11
25
6
20
6
20
5
17
2
15
5
26
5
24
7
23
4
20
2
18
6
22
4
20

Rejon Nr II

Bukowno ulice: Wodąca, Graniczna, Zielona, Puza, Wapienna

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
odpady komunalne 4
17
5
16
2
16
4
18
7
16
5
19
5
19
6
20
5
19
3
16
6
20
5
19
odpady segregowane :
plastik i papier
18 21 21 23 23 22 20 22 21 19 23 20
odpady segregowane :
szkło
19 22 22 24 24 25 23 23 24 22 26 21
odpady biodegradowalne 11
25
6
20
6
20
5
17
2
15
5
26
5
24
7
23
4
20
2
18
6
22
4
20

Rejon Nr III

Bukowno ulice: Kościuszki, Borowska, Cicha, Skwer, Krótka, Pocztowa, Miarki, Mostowa, Reymonta, Parkowa, Słowackiego, Bukowa, Krasickiego, Młyńska, Spacerowa

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
odpady komunalne 8
16
6
19
5
19
6
20
8
18
6
20
9
23
7
21
7
21
5
19
7
21
6
20
odpady segregowane :
plastik i papier
22 23 23 25 25 26 24 24 25 23 27 24
odpady segregowane :
szkło
23 26 26 26 28 27 25 27 26 24 28 27
odpady biodegradowalne 11
25
6
20
6
20
9
19
7
29
12
28
10
26
9
28
6
25
4
30
6
22
4
20

Rejon Nr IV

1 Maja, Ks. Zelka, Długa

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
odpady komunalne 9
22
9
21
6
20
10
24
9
22
7
21
10
24
8
22
10
24
8
22
8
22
7
21
odpady segregowane :
plastik i papier
22 23 23 25 25 26 24 24 25 23 27 24
odpady segregowane :
szkło
23 26 26 26 28 27 25 27 26 24 28 27
odpady biodegradowalne 11
25
6
20
6
20
5
17
2
15
5
26
5
24
7
23
4
20
2
18
6
22
4
20

Rejon Nr V

Wygiełza, Starczynowska, Leśna, Olchowa, Brzozowa, Sosnowa, Poprzeczna, Grabowa

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
odpady komunalne 10
23
12
26
7
21
12
25
10
24
12
26
11
25
10
24
11
25
9
23
9
23
10
24
odpady segregowane :
plastik i papier
24 27 27 27 29 28 26 28 27 25 29 28
odpady segregowane :
szkło
25 28 28 30 30 29 27 29 28 26 30 31
odpady biodegradowalne 11
25
6
20
6
20
9
19
7
29
12
28
10
26
9
28
6
25
4
30
6
22
4
20

Rejon Nr VI

Tłukienka, Kolejowa, Urzędowa, Szkolna, Nowa, Wiśniowa, Lipowa, Górnicza, Powst. Śląskich, Mickiewicza, Sienkiewicza, Jodłowa, Dworcowa

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
odpady komunalne 11
24
13
27
12
27
13
26
11
28
13
27
13
27
13
29
12
26
11
25
13
27
11
28
odpady segregowane :
plastik i papier
24 27 27 27 29 28 26 28 27 25 29 28
odpady segregowane :
szkło
25 28 28 30 30 27 29 27 28 26 30 31
odpady biodegradowalne 11
25
6
20
6
20
9
19
7
29
12
28
10
26
9
28
6
25
4
30
6
22
4
20

Rejon Nr VII

Przeń, Wiejska, Sierszecka, Topolowa, Olkuska, Ogrodowa

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
odpady komunalne 15
30
14
28
13
29
16
30
14
29
15
29
16
30
14
30
13
27
12
26
14
28
12
31
odpady segregowane :
plastik i papier
22 23 23 25 25 26 24 24 25 23 27 24
odpady segregowane :
szkło
23 26 26 26 28 27 25 27 26 24 28 27
odpady biodegradowalne 11
25
6
20
6
20
9
19
7
29
12
28
10
26
9
28
6
25
4
30
6
22
4
20

Mieszkańcy Gminy Bukowno, którzy ponoszą opłatę za gospodarowanie odpadami, za okazaniem dokumentu, mogą bezpłatnie dostarczać odpady do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, który znajduje się w Ujkowie Starym przy Składowisku Odpadów. PSZOK czynny jest w każdą środę i sobotę w godzinach 7.00-13.00.

Do PSZOK przyjmowane są: odpady komunalne podlegające obowiązkowi selektywnego zbierania (papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło, odpady ulegające biodegradacji), odpady budowlane i rozbiórkowe, odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony

Zakład Gospodarki Komunalnej „Bolesław” Sp. z o.o.
ul. Osadowa 1
32-329 Bolesław
NIP: 637-000-43-35, REGON: 272661647

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr 0000041504,
Kapitał zakładowy: 2 820 500,00 zł

Sekretariat
tel. +48 32 64 61 148
fax +48 32 64 61 148
e-mail: biuro@zgkboleslaw.com

Polityka plików "cookies"

Deklaracja dostępności

Skip to content