Firma

o naszej Spółce

System

gospodarki odpadami

Edukacja

system i segregacja

Firma

System

Edukacja

Wola Kalinowska

ulice: Dworska, Jurajska, Kalinów, Kaliski, Kapkazy, Młynnik, Młyny,Ojcowska, Parkowa, Prądnicka,Spacerowa, Szkolna, Pieskowa Skała.

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
odpady komunalne zmieszane 24 22 22 25 25 26 25 27 25 24 26 24
odpady segregowane* 27 30 28 30 26 31

* tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale, szkło, papier i tektura

Sułoszowa II + lokalizacje trudny dojazd (jak komunalne)

ulice: Ks. Bpa M Kołodziejczyka, Krakowska, Olkuska, Przegińska, Skalna, Szkolna, Wielmoska, Źródlana, Olkuska

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
odpady komunalne zmieszane 29 27 27 30 30 29 30 30 28 29 29 31
odpady segregowane* 27 27 26 29 25

* tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale, szkło, papier i tektura

Wielmoża

ulice: Alternatywy, Brzozowa, Długa, Dolina Zachwytu, Graniczna, Grodzka, Hieranówka, Kamieniec Dolny, Kamieniec Górny, Krakowska, Krótka, Leśna, Parkowa, Podzamcze, Poprzeczna, Poręba, Spokojna, Stara Wieś, Szkolna, Wesoła, Widokowa, Zacisze, Zamkowa

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
odpady komunalne zmieszane 25 23 23 26 28 27 26 28 26 25 27 27
odpady segregowane* 28 30 29 31 29 31

* tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale, szkło, papier i tektura

Sułoszowa I , Pieskowa Skała, Podzamcze

ulice: Bankowa, Cyprysowa, Graniczna, Kasztanowa, Kościelna, Krakowska,Kreta, ks Bpa M Kołodziejczyka (plebania), Nad Źródłem, Parkowa, Podzamcze, Południowa, Słoneczna, Spacerowa, Stroma, Szlachetna, Wąwozowa, Wichrowe Wzgórze, Wspólna, Zdrowa, Zielone Wzgórze

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
odpady komunalne zmieszane 26 26 26 27 29 28 27 29 27 26 28 28
odpady segregowane* 28 30 28 30 26 31

* tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale, szkło, papier i tektura

Sułoszowa III

ulice: Dworska, Jesionowa, Leśna, Olkuska,Sosnowa, Świerkowa, Pieskowa Skała, Zamek

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
odpady komunalne zmieszane 24 22 22 25 25 26 25 27 25 24 26 24
odpady segregowane* 27 27 26 29 25 31

* tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale, szkło, papier i tektura

Kosze i odpady segregowane proszę wystawiać do godz 7.00
Punk selektywnej zbiórki odpadów (PSZOK) czynny w pierwszą i trzecią sobotę miesiąca od godz. 8 do 12

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych odbiera: gruz z remontów wykonywanych we własnym zakresie, popioły w m-cach listopad-kwiecień, papier, tekturę, odpady metali, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe z papieru i tektury, tworzyw sztucznych, metali i opakowań wielomateriałowych, odpady kuchenne, ogrodowe i zielone, opakowania po nawozach sztucznych, opakowania po farbach i lakierach.

Zakład Gospodarki Komunalnej „Bolesław” Sp. z o.o.
ul. Osadowa 1
32-329 Bolesław
NIP: 637-000-43-35, REGON: 272661647

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr 0000041504,
Kapitał zakładowy: 2 820 500,00 zł

Sekretariat
tel. +48 32 64 61 148
fax +48 32 64 61 148
e-mail: biuro@zgkboleslaw.com

Polityka plików "cookies"

Deklaracja dostępności

Skip to content