Firma

o naszej Spółce

System

gospodarki odpadami

Edukacja

system i segregacja

Firma

System

Edukacja

Cieplice

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
odpady komunalne zmieszane 11 12 12 13 15 13 12 13 13 11 14 12
odpady segregowane* 25 26 26 26 29 25 24 28 26 24 27 28

* tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale, szkło, papier i tektura

Glanów

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
odpady komunalne zmieszane 12 13 13 16 16 14 13 14 14 12 15 13
odpady segregowane* 19 20 20 23 24 21 19 23 21 19 22 20

* tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale, szkło, papier i tektura

Imbramowice

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
odpady komunalne zmieszane 15 14 14 17 17 15 16 16 17 15 16 14
odpady segregowane* 22 22 22 24 28 22 20 24 24 22 23 21

* tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale, szkło, papier i tektura

Jangrot

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
odpady komunalne zmieszane 11 12 12 13 15 13 12 13 13 11 14 12
odpady segregowane* 23 23 23 25 25 26 23 27 25 23 26 27

* tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale, szkło, papier i tektura

Małyszyce

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
odpady komunalne zmieszane 15 14 14 17 17 15 16 16 17 15 16 14
odpady segregowane* 22 22 22 24 28 22 20 24 24 22 23 21

* tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale, szkło, papier i tektura

Michałówka

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
odpady komunalne zmieszane 11 12 12 13 15 13 12 13 13 11 14 12
odpady segregowane* 25 26 26 26 29 25 24 28 26 24 27 28

* tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale, szkło, papier i tektura

Milonki

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
odpady komunalne zmieszane 16 15 15 18 18 18 17 17 18 16 19 17
odpady segregowane* 22 22 22 24 28 22 20 24 24 22 23 21

* tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale, szkło, papier i tektura

Pod Michałówką

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
odpady komunalne zmieszane 11 12 12 13 15 13 12 13 13 11 14 12
odpady segregowane* 25 26 26 26 29 25 24 28 26 24 27 28

* tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale, szkło, papier i tektura

Podchybie

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
odpady komunalne zmieszane 12 13 13 16 16 14 13 14 14 12 15 13
odpady segregowane* 25 26 26 26 29 25 24 28 26 24 27 28

* tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale, szkło, papier i tektura

Porąbka

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
odpady komunalne zmieszane 12 13 13 16 16 14 13 14 14 12 15 13
odpady segregowane* 19 20 20 23 24 21 19 23 21 19 22 20

* tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale, szkło, papier i tektura

Sucha

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
odpady komunalne zmieszane 12 13 13 16 16 14 13 14 14 12 15 13
odpady segregowane* 25 26 26 26 29 25 24 28 26 24 27 28

* tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale, szkło, papier i tektura

Ściborzyce

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
odpady komunalne zmieszane 15 14 14 17 17 15 16 16 17 15 16 14
odpady segregowane* 22 22 22 24 28 22 20 24 24 22 23 21

* tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale, szkło, papier i tektura

Tarnawa

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
odpady komunalne zmieszane 16 15 15 18 18 18 17 17 18 16 19 17
odpady segregowane* 22 22 22 24 28 22 20 24 24 22 23 21

* tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale, szkło, papier i tektura

Trudne Dojazdy

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
odpady komunalne zmieszane i segregowane* 29 27 27 30 30 29 30 30 28 29 29 31

* tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale, szkło, papier i tektura

Trzyciąż

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
odpady komunalne zmieszane 10 9 9 12 14 12 11 9 11 9 12 11
odpady segregowane* 19 20 20 23 24 21 19 23 21 19 22 20

* tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale, szkło, papier i tektura

Zadroże

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
odpady komunalne zmieszane 9 8 8 11 11 11 10 10 12 10 13 10
odpady segregowane* 23 23 23 25 25 26 23 27 25 23 26 27

* tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale, szkło, papier i tektura

Zagórowa

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
odpady komunalne zmieszane 16 15 15 18 18 18 17 17 18 16 19 17
odpady segregowane* 19 20 20 23 24 21 19 23 21 19 22 20

* tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale, szkło, papier i tektura

Zakład Gospodarki Komunalnej „Bolesław” Sp. z o.o.
ul. Osadowa 1
32-329 Bolesław
NIP: 637-000-43-35, REGON: 272661647

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr 0000041504,
Kapitał zakładowy: 2 820 500,00 zł

Sekretariat
tel. +48 32 64 61 148
fax +48 32 64 61 148
e-mail: biuro@zgkboleslaw.com

Polityka plików "cookies"

Deklaracja dostępności

Skip to content