Firma

o naszej Spółce

System

gospodarki odpadami

Edukacja

system i segregacja

Firma

System

Edukacja

Boża Wola

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
odpady komunalne zmieszane 9 8 8 9 9 7 6 8 7 8 9 7
odpady segregowane* 15 14 14 16 18 15 13 14 14 12 16 14
odpady biodegradowalne, odpady zielone 5 2 9 4 9 6 4 3 5 3 9 7

* tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale, szkło, papier i tektura

Brzozówka

ul. Brzozowska

Wolbrom

os. Szwedy, Szosa Miechowska, Pisarówka

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
odpady komunalne zmieszane 26 28 28 30 30 29 31 31 28 31 29 28
odpady segregowane* 18 19 19 20 23 20 18 21 20 18 21 19
odpady biodegradowalne, odpady zielone 12 9 16 6 11 8 6 8 7 5 16 14

* tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale, szkło, papier i tektura

Budzyń

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
odpady komunalne zmieszane 18 19 20 20 17 15 17 17 17 17 20 18
odpady segregowane* 17 16 16 19 22 19 17 20 18 16 20 18
odpady biodegradowalne, odpady zielone 19 16 23 11 16 13 11 10 12 10 23 21

* tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale, szkło, papier i tektura

Chełm, Kamienna Góra

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
odpady komunalne zmieszane 19 20 21 23 23 22 24 24 21 24 21 19
odpady segregowane* 18 19 19 20 23 20 18 21 20 18 21 19
odpady biodegradowalne, odpady zielone 26 23 30 13 18 15 13 17 14 12 30 28

* tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale, szkło, papier i tektura

Chrząstowice

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
odpady komunalne zmieszane 23 22 23 25 25 26 26 28 25 26 23 21
odpady segregowane* 18 19 19 20 23 20 18 21 20 18 21 19
odpady biodegradowalne, odpady zielone 26 23 30 13 18 15 13 17 14 12 30 28

* tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale, szkło, papier i tektura

Dłużec

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
odpady komunalne zmieszane 10 9 9 11 10 8 9 9 10 10 12 10
odpady segregowane* 12 13 13 13 17 14 12 13 13 11 15 13
odpady biodegradowalne, odpady zielone 19 16 23 11 16 13 11 10 12 10 23 21

* tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale, szkło, papier i tektura

Domaniewice

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
odpady komunalne zmieszane 12 12 12 12 11 11 12 13 12 12 15 13
odpady segregowane* 12 13 13 13 17 14 12 13 13 11 15 13
odpady biodegradowalne, odpady zielone 19 16 23 11 16 13 11 10 12 10 23 21

* tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale, szkło, papier i tektura

Gołaczewy

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
odpady komunalne zmieszane 22 21 22 24 24 25 25 27 24 25 22 20
odpady segregowane* 11 12 12 12 15 12 10 10 12 10 13 11
odpady biodegradowalne, odpady zielone 26 23 30 13 18 15 13 17 14 12 30 28

* tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale, szkło, papier i tektura

Rejon IA

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
5 2 9 4 9 6 4 3 5 3 9 7

Rejon IB

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
12 9 16 6 11 8 6 8 7 5 16 14

Rejon II

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
19 16 23 11 16 13 11 10 12 10 23 21

Rejon III

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
26 23 30 13 18 15 13 17 14 12 30 28

Jeżówka

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
odpady komunalne zmieszane 15 14 14 13 14 13 13 14 13 15 16 14
odpady segregowane* 16 15 15 17 21 18 16 16 17 15 19 17
odpady biodegradowalne, odpady zielone 12 9 16 6 11 8 6 8 7 5 16 14

* tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale, szkło, papier i tektura

Kaliś

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
odpady komunalne zmieszane 10 9 9 11 10 8 9 9 10 10 12 10
odpady segregowane* 9 9 9 11 14 11 9 9 11 9 12 10
odpady biodegradowalne, odpady zielone 5 2 9 4 9 6 4 3 5 3 9 7

* tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale, szkło, papier i tektura

Kąpiele Wielkie

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
odpady komunalne zmieszane 16 13 13 10 15 12 10 7 11 9 13 11
odpady segregowane* 15 14 14 16 18 15 13 14 14 12 16 14
odpady biodegradowalne, odpady zielone 5 2 9 4 9 6 4 3 5 3 9 7

* tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale, szkło, papier i tektura

Kąpiołki

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
odpady komunalne zmieszane 9 8 8 9 9 7 6 8 7 8 9 7
odpady segregowane* 15 14 14 16 18 15 13 14 14 12 16 14
odpady biodegradowalne, odpady zielone 5 2 9 4 9 6 4 3 5 3 9 7

* tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale, szkło, papier i tektura

Lgota Wielka

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
odpady komunalne zmieszane 25 27 27 27 29 28 30 30 27 30 28 27
odpady segregowane* 17 16 16 19 22 19 17 20 18 16 20 18
odpady biodegradowalne, odpady zielone 19 16 23 11 16 13 11 10 12 10 23 21

* tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale, szkło, papier i tektura

Lgota Wolbromska

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
odpady komunalne zmieszane 11 15 15 11 10 8 11 10 10 11 14 12
odpady segregowane* 9 9 9 11 14 11 9 9 11 9 12 10
odpady biodegradowalne, odpady zielone 5 2 9 4 9 6 4 3 5 3 9 7

* tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale, szkło, papier i tektura

Łobzów

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
odpady komunalne zmieszane 17 16 19 16 16 14 16 16 14 16 19 17
odpady segregowane* 9 9 9 11 14 11 9 9 11 9 12 10
odpady biodegradowalne, odpady zielone 5 2 9 4 9 6 4 3 5 3 9 7

* tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale, szkło, papier i tektura

Miechówka

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
odpady komunalne zmieszane 9 8 8 9 9 7 6 8 7 8 9 7
odpady segregowane* 15 14 14 16 18 15 13 14 14 12 16 14
odpady biodegradowalne, odpady zielone 5 2 9 4 9 6 4 3 5 3 9 7

* tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale, szkło, papier i tektura

Podlesice II

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
odpady komunalne zmieszane 26 28 28 30 30 29 31 31 28 31 29 28
odpady segregowane* 16 15 15 17 21 18 16 16 17 15 19 17
odpady biodegradowalne, odpady zielone 12 9 16 6 11 8 6 8 7 5 16 14

* tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale, szkło, papier i tektura

Poręba Dzierżna

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
odpady komunalne zmieszane 9 8 8 9 9 7 6 8 7 8 9 7
odpady segregowane* 15 14 14 16 18 15 13 14 14 12 16 14
odpady biodegradowalne, odpady zielone 5 2 9 4 9 6 4 3 5 3 9 7

* tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale, szkło, papier i tektura

Poręba Górna

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
odpady komunalne zmieszane 18 19 20 20 17 15 17 17 17 17 20 18
odpady segregowane* 17 16 16 19 22 19 17 20 18 16 20 18
odpady biodegradowalne, odpady zielone 19 16 23 11 16 13 11 10 12 10 23 21

* tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale, szkło, papier i tektura

Strzegowa

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
odpady komunalne zmieszane 11 15 15 11 10 8 11 10 10 11 14 12
odpady segregowane* 15 14 14 16 18 15 13 14 14 12 16 14
odpady biodegradowalne, odpady zielone 5 2 9 4 9 6 4 3 5 3 9 7

* tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale, szkło, papier i tektura

Sulisławice

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
odpady komunalne zmieszane 26 28 28 30 30 29 31 31 28 31 29 28
odpady segregowane* 16 15 15 17 21 18 16 16 17 15 19 17
odpady biodegradowalne, odpady zielone 12 9 16 6 11 8 6 8 7 5 16 14

* tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale, szkło, papier i tektura

Wierzchowisko

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
odpady komunalne zmieszane 25 27 27 27 29 28 30 30 27 30 28 27
odpady segregowane* 17 16 16 19 22 19 17 20 18 16 20 18
odpady biodegradowalne, odpady zielone 12 9 16 6 11 8 6 8 7 5 16 14

* tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale, szkło, papier i tektura

Wolbrom IA

ul. 20 Straconych, ul. Boczna, ul. Wąska, ul. Na stoku, ul. Wiśniowa, ul. Nowa, ul. Kościuszki, ul. Stawowa, ul. Nowakowskiego, ul. 29 listopada, ul. Żwirki i Wigury, ul. Krzywa, ul. Dojazdowa, ul. Kotliny, ul. Krótka, ul. Krzywa, ul. Orzeszkowej, ul. Pompka, ul. Kilińskiego

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
odpady komunalne zmieszane 3 1 1 3
17
2
18
1
18
2
18
1
20
3
18
1
18
5 3
odpady segregowane* 5 6 6 9 10 7 5 6 7 5 8 6
odpady biodegradowalne, odpady zielone 5 2 9 4
20
9
25
6
22
4
20
3
24
5
21
3
19
9 7

* tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale, szkło, papier i tektura

Wolbrom IB

ul. Miechowska, ul. Akacjowa, ul. Zielona, ul. Miodowa, ul. Sadowa, ul. Wyzwolenia, ul. Mariacka, ul. Moniuszki, ul. Klonowa, ul. Jesionowa, ul. Lipowa, ul. Wiejska, ul. Wąwóz, ul. Cegielniana, ul. Dębowa, ul. Jabłoniowa, ul. Różana, ul. Wspólna, ul. Zacisze, ul. Złota, ul. Orzechowa

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
odpady komunalne zmieszane 4 2 5 4
14
4
18
4
19
3
19
2
21
4
18
2
19
6 4
odpady segregowane* 5 6 6 9 10 7 5 6 7 5 8 6
odpady biodegradowalne, odpady zielone 12 9 16 6
20
11
25
8
22
6
20
8
24
7
21
5
19
16 14

* tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale, szkło, papier i tektura

Wolbrom II

ul. Miechowska, ul. Akacjowa, ul. Zielona, ul. Miodowa, ul. Sadowa, ul. Wyzwolenia, ul. Mariacka, ul. Moniuszki, ul. Klonowa, ul. Jesionowa, ul. Lipowa, ul. Wiejska, ul. Wąwóz, ul. Cegielniana, ul. Dębowa, ul. Jabłoniowa, ul. Różana, ul. Wspólna, ul. Zacisze, ul. Złota, ul. Orzechowa

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
odpady komunalne zmieszane 5 6 6 5
18
7
21
5
20
4
20
3
22
5
19
3
22
7 5
odpady segregowane* 8 8 8 10 11 8 6 7 10 8 9 7
odpady biodegradowalne, odpady zielone 19 16 23 11
27
16
30
13
29
11
27
10
31
12
28
10
26
23 21

* tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale, szkło, papier i tektura

Wolbrom III

ul. Miechowska, ul. Akacjowa, ul. Zielona, ul. Miodowa, ul. Sadowa, ul. Wyzwolenia, ul. Mariacka, ul. Moniuszki, ul. Klonowa, ul. Jesionowa, ul. Lipowa, ul. Wiejska, ul. Wąwóz, ul. Cegielniana, ul. Dębowa, ul. Jabłoniowa, ul. Różana, ul. Wspólna, ul. Zacisze, ul. Złota, ul. Orzechowa

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
odpady komunalne zmieszane 8 7 7 6
19
8
22
6
21
5
23
6
23
6
20
4
23
8 6
odpady segregowane* 8 8 8 10 11 8 6 7 10 8 9 7
odpady biodegradowalne, odpady zielone 26 23 30 13
27
18
30
15
29
13
27
17
31
14
28
12
26
30 28

* tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale, szkło, papier i tektura

Zabagnie

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
odpady komunalne zmieszane 23 22 23 25 25 26 26 28 25 26 23 21
odpady segregowane* 9 9 9 11 14 11 9 9 11 9 12 10
odpady biodegradowalne, odpady zielone 5 2 9 4 9 6 4 3 5 3 9 7

* tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale, szkło, papier i tektura

Załęże

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
odpady komunalne zmieszane 12 12 12 12 11 11 12 13 12 12 15 13
odpady segregowane* 12 13 13 13 17 14 12 13 13 11 15 13
odpady biodegradowalne, odpady zielone 19 16 23 11 16 13 11 10 12 10 23 21

* tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale, szkło, papier i tektura

Zarzecze

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
odpady komunalne zmieszane 24 26 26 26 28 27 27 29 26 29 27 24
odpady segregowane* 11 12 12 12 15 12 10 10 12 10 13 11
odpady biodegradowalne, odpady zielone 26 23 30 13 18 15 13 17 14 12 30 28

* tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale, szkło, papier i tektura

Zasępiec

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
odpady komunalne zmieszane 18 19 20 20 17 15 17 17 17 17 20 18
odpady segregowane* 17 16 16 19 22 19 17 20 18 16 20 18
odpady biodegradowalne, odpady zielone 19 16 23 11 16 13 11 10 12 10 23 21

* tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale, szkło, papier i tektura

Zakład Gospodarki Komunalnej „Bolesław” Sp. z o.o.
ul. Osadowa 1
32-329 Bolesław
NIP: 637-000-43-35, REGON: 272661647

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr 0000041504,
Kapitał zakładowy: 2 820 500,00 zł

Sekretariat
tel. +48 32 64 61 148
fax +48 32 64 61 148
e-mail: biuro@zgkboleslaw.com

Polityka plików "cookies"

Deklaracja dostępności

Skip to content