Firma

o naszej Spółce

System

gospodarki odpadami

Edukacja

system i segregacja

Firma

System

Edukacja

Gmina Zabierzów 2018

Bolechowice

ulice: Jurajska (tylko numery nieparzyste), Czyniec, Łąkowa, Nad Potokiem, Polna, Skotnicka, Turystyczna, Wąska, Zielona, Zielona Boczna

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
odpady zmieszane i segregowane 10
24
7
21
7
21
4
18
2
16
30
13
27
11
25
8
22
5
19
3
17
31
14
28
12
29
odpady zielone 21 4
18
2
16
30
13
27
11
25
8
22
5
19
3
17
31
14
28
29
odpady wielkogabarytowe* 29 30

Zelków

Bolechowice, ul. Winnica 56,58,60

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
odpady zmieszane i segregowane 11
25
8
22
8
22
5
19
4
17
1
14
28
12
26
9
23
6
20
4
18
2
15
29
13
27
odpady zielone 22 5
19
4
17
1
14
28
12
26
9
23
6
20
4
18
2
15
29
27
odpady wielkogabarytowe* 28 29

Brzezie

z wyłączeniem ul. Rodziny Poganów, UJAZD

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
odpady zmieszane i segregowane 2
16
30
13
27
13
27
10
24
8
22
5
19
3
17
31
14
28
11
25
9
23
6
20
4
18
odpady zielone 27 10
24
8
22
5
19
3
17
31
14
28
11
25
9
23
6
20
18
odpady wielkogabarytowe* 4 8

Bolechowice

ulice : Akacjowa, Gajowa, Górska, Jurajska (tylko numery parzyste), Kościelna, Leśna, Na Górach, Ogrodowa, Siedliski, Spokojna, Szkolna, Winnica z wyłączeniem numerów 58, 59, 60, Wolańska, Działka nr 172/1

Brzezie

ulica : Rodziny Poganów

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
odpady zmieszane i segregowane 3
17
31
14
28
14
28
11
25
9
23
6
20
4
18
1
17
29
12
26
10
24
7
21
5
19
odpady zielone 28 11
25
9
23
6
20
4
18
1
17
29
12
26
10
24
7
21
19
odpady wielkogabarytowe* 21 20

Kobylany, Karniowice

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
odpady zmieszane i segregowane 4
18
1
15
1
15
29
12
26
10
24
7
21
5
19
2
16
30
13
27
11
25
8
22
6
20
odpady zielone 15 12
26
10
24
7
21
5
19
2
16
30
13
27
11
25
8
22
20
odpady wielkogabarytowe* 11 15

Rudawa

z wyłączeniem Rudawa, ul. Polaczka 70,72,74,82 oraz ul. Siedleckiego nr 186,188

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
odpady zmieszane i segregowane 13
27
10
24
6
22
5
19
3
17
31
odpady zielone 13
27
10
24
6
22
5
19
31
odpady wielkogabarytowe* 2

Pisary

oraz Rudawa, ul. Polaczka 70,72,74,82

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
odpady zmieszane i segregowane 6
20
3
17
1
13
27
12
26
10
24
odpady zielone 6
20
3
17
1
13
27
12
26
10
24
odpady wielkogabarytowe* 13

Młynka

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
odpady zmieszane i segregowane 6
20
3
17
1
13
27
12
26
10
24
odpady zielone 6
20
3
17
1
13
27
12
26
10
24
odpady wielkogabarytowe* 13

Nielepice

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
odpady zmieszane i segregowane 6
20
3
17
1
13
27
12
26
10
24
odpady zielone 6
20
3
17
1
13
27
12
26
10
24
odpady wielkogabarytowe* 13

Brzezinka

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
odpady zmieszane i segregowane 10
24
7
21
5
19
3
16
30
14
28
odpady zielone 10
24
7
21
5
19
3
16
30
14
28
odpady wielkogabarytowe* 27

Więckowice

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
odpady zmieszane i segregowane 10
24
7
21
5
19
3
16
30
14
28
odpady zielone 10
24
7
21
5
19
3
16
30
14
28
odpady wielkogabarytowe* 27

Radwanowice

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
odpady zmieszane i segregowane 3
18
31
14
28
12
26
9
23
7
21
odpady zielone 3
18
31
14
28
12
26
9
23
7
21
odpady wielkogabarytowe* 17

Kochanów

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
odpady zmieszane i segregowane 3
18
31
14
28
12
26
9
23
7
21
odpady zielone 3
18
31
14
28
12
26
9
23
21
odpady wielkogabarytowe* 17

Niegoszowice

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
odpady zmieszane i segregowane 3
18
31
14
28
12
26
9
23
7
21
odpady zielone 3
18
31
14
28
12
26
9
23
21
odpady wielkogabarytowe* 17

* dwa razy w roku w podanych terminach odbierane będą: odpady wielkogabarytowe (np. wersalki, sofy, stoły, biurka, krzesła, fotele, dywany, wykładziny itp.), opony (nie pochodzące z działalności rolniczej lub działalności gospodarczej), zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (np. lodówki, pralki, kuchenki mikrofalowe, kuchenki elektryczne, zmywarki, czajniki elektryczne, komputery, telewizory, odtwarzacze, tonery, żarówki, świetlówki itp.), baterie i akumulatory, odpady budowlane pochodzące z bieżącej konserwacji i drobnych remontów (na które nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę/rozbiórkę lub zgłoszenie budowy/rozbiórki albo zgłoszenie robót budowlanych).
ODPADY NALEŻY WYSTAWIĆ DO ODBIORU DO GODZ. 6.00 RANO
Odpady będą odbierane do momentu – aż Wykonawca odbierze odpady z ostatniej nieruchomości.

Bolechowice, Brzezie, Karniowice, Kobylany

zabudowa wielorodzinna

Odpady komunalne zmieszane odbierane będą według harmonogramu:
CO TYDZIEŃ W CZWARTKI, z wyjątkiem 04.05.2018 (za 03.05.2018.), 01.06.2018. (za 31.05.2018.), 02.11.2017. (za 01.11.2018.)

Opony wielkogabarytowe i opony, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie i akumulatory, odpady budowlane pochodzące z bieżącej konserwacji i drobnych remontów będą odbierane w dniach:
12.06.2018 oraz 16.10.2018.

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
odpady zbierane selektywnie 14
18
1
15
1
15
29
12
26
10
24
7
21
5
19
2
16
30
13
27
11
25
8
22
6
20
odpady zielone 15 12
26
10
24
7
21
5
19
2
16
30
13
27
11
25
8
22
20

Rudawa

zabudowa wielorodzinna

Odpady komunalne zmieszane odbierane będą według harmonogramu:
CO TYDZIEŃ W PONIEDZIAŁKI, z wyjątkiem 06.10.2018 (za 08.10.2018.), 13.10.2018. (za 15.10.2018.), 27.10.2018. (za 29.10.2018.).

Opony wielkogabarytowe i opony, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie i akumulatory, odpady budowlane pochodzące z bieżącej konserwacji i drobnych remontów będą odbierane w dniach:
02.10.2018.
ODPADY NALEŻY WYSTAWIĆ DO ODBIORU DO GODZ. 6.00 RANO
Odpady będą odbierane do momentu – aż Wykonawca odbierze odpady z ostatniej nieruchomości

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
odpady zbierane selektywnie 13
27
10
24
6
22
5
19
3
17
31
odpady zielone 13
27
10
24
6
22
5
19
31

Zakład Gospodarki Komunalnej „Bolesław” Sp. z o.o.
ul. Osadowa 1
32-329 Bolesław
NIP: 637-000-43-35, REGON: 272661647

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr 0000041504,
Kapitał zakładowy: 2 820 500,00 zł

Sekretariat
tel. (32) 64 61 148
fax (32) 64 61 148
e-mail: biuro@zgkboleslaw.com