Firma

o naszej Spółce

System

gospodarki odpadami

Edukacja

system i segregacja

Kopalnia Piasku Podsadzkowego

Kopalnia pracuje na ważnej koncesji na wydobycie piasku ze złoża „HUTKI II” na terenie Gminy Bolesław w sołectwie Hutki. Wielkość obszaru górniczego wynosi około 41 ha.

Ilość zasobów przemysłowych stanowi około 11.000 tys. Mg. Średnie miesięczne wydobycie piasku wynosi około 55 tys. Mg.

Wydobycie piasku rozpoczęto 1 sierpnia 2010 roku.

Obecnie w KPP „Hutki II” jest zatrudnionych 11 osób, w tym 1 osoba na stanowisku kierowniczym, 3 osoby dozoru ruchu oraz 7 operatorów sprzętu pracujących w układzie 3-zmianowym.

Kopalnia jest wyposażona w specjalistyczny sprzęt: 2 koparki marki Komatsu PC 240, koparka typu Komatsu PC 340, spycharka typu HSW TD-20G oraz ładowarka typu HSW Ł-34.

Adres

Miejscowość: Hutki
Gmina: 32-329 BOLESŁAW
powiat olkuski
woj. małopolskie

Przedsiębiorca

ZAKŁADY GÓRNICZO-HUTNICZE
„BOLESŁAW” S.A.
ul. Kolejowa 37
32-332 BUKOWNO

Firma wykonująca usługę eksploatacji piasku

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
„BOLESŁAW” Sp. z o. o.
ul. Osadowa 1
32-329 BOLESŁAW

Zakład Gospodarki Komunalnej „Bolesław” Sp. z o.o. 32-329 Bolesław ul. Osadowa 1; telefon: +48 32 64 61 148, fax: +48 32 64 61 148, e-mail: biuro@zgkboleslaw.com; NIP: 637-000-43-35, REGON: 272661647; Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr 0000041504, Kapitał zakładowy: 2 820 500,00 zł

Skip to content