Firma

o naszej Spółce

System

gospodarki odpadami

Edukacja

system i segregacja

Firma

System

Edukacja

Kontakt

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Osadowa 1
32-329 Bolesław
NIP: 637-000-43-35, REGON: 272661647
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr 0000041504,
Kapitał zakładowy: 2 820 500,00 zł

Sekretariat

+48 32 646 11 48
i

Fax

+48 32 646 11 48

E-mail

biuro@zgkboleslaw.com

Dział Usług Komunalnych, Transportu i Administracji

+48 32 642 23 71
+48 32 642 19 58

Dział Przetwarzania Odpadów i Inwestycji

+48 32 646 11 49

Składowisko Odpadów w Ujkowie Starym

+48 32 725 97 02

Numery wewnętrzne

20- Sekretariat
21- Portiernia
22- Dział Księgowy
24- Kierownik Działu Usług Komunalnych, Transportu i Administracji
25- Biuro Obsługi Klienta
26- Dział Kadr i Płac, BHP
27- Zastępca Kierownika Działu Usług Komunalnych, Transportu i Administracji
29- Główny Księgowy
30- Instalacja Mechaniczno- Biologicznego Przetwarzania Odpadów
31- Kierownik Działu Przetwarzania Odpadów i Inwestycji
32- Dział Przetwarzania Odpadów i Inwestycji (sprawy dot. Instalacji MBP)
34- Dział Przetwarzania odpadów i inwestycji (sprawy dot. Składowiska Odpadów)
35- Biuro Zakupów
37- Zastępca Kierownika Działu Przetwarzania Odpadów i Inwestycji

Zakład Gospodarki Komunalnej „Bolesław” Sp. z o.o.
ul. Osadowa 1
32-329 Bolesław
NIP: 637-000-43-35, REGON: 272661647

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr 0000041504,
Kapitał zakładowy: 2 820 500,00 zł

Sekretariat
tel. (32) 64 61 148
fax (32) 64 61 148
e-mail: biuro@zgkboleslaw.com