Firma

o naszej Spółce

System

gospodarki odpadami

Edukacja

system i segregacja

SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI

Podstawową działalnością Spółki jest odbiór i przetwarzanie odpadów. Zakład wyposażony jest w specjalistyczną flotę samochodową składającą się z 29 pojazdów, obsługującą 11 okolicznych gmin. Kompleksowo obsługiwane są następujące gminy: Bolesław, Bukowno, Olkusz, Wolbrom, Trzyciąż, Sułoszowa, Alwernia, Zabierzów. Dodatkowo obsługiwane są, w niepełnym zakresie, gminy: Klucze, Skała oraz Miechów.

Inne

Składowisko Odpadów w Ujkowie Starym

tel.: +48 32 725 97 02
Godziny pracy składowiska
(obowiązują od 07.06.2021):
poniedziałek: 13:00 – 19:00
wtorek, środa, czwartek, piątek: 7:00 – 15:00
sobota: 7:00 – 14:00
i

Cenniki

l

Decyzje

Obsługiwane Gminy

Zakład Gospodarki Komunalnej „Bolesław” Sp. z o.o.
ul. Osadowa 1
32-329 Bolesław
NIP: 637-000-43-35, REGON: 272661647

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr 0000041504,
Kapitał zakładowy: 2 820 500,00 zł

Sekretariat
tel. +48 32 64 61 148
fax +48 32 64 61 148
e-mail: biuro@zgkboleslaw.com
Godziny pracy biura:
poniedziałek – piątek 7:00 – 15:00

Polityka plików "cookies"

Deklaracja dostępności

Skip to content