Firma

o naszej Spółce

System

gospodarki odpadami

Edukacja

system i segregacja

Firma

System

Edukacja

XII Ogólnopolska Konferencja KIGO

XII Ogólnopolska Konferencja KIGO – wizyta uczestników na terenie ZGK „Bolesław”

Zapytanie do Ministerstwa Środowiska

Zapytanie o interpretację przepisów projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw z dnia 28 sierpnia 2018 r.

O naszej przyjaźni z ekologią- wręczenie nagród uczestnikom Ekologicznego Konkursu Dziennikarskiego

Wszem i wobec informujemy, że Ekologiczny Konkurs Dziennikarski został rozstrzygnięty! Skoro było rozstrzygnięcie, konieczne są nagrody! Aby nasza zdolna młodzież mogła poczuć się prawie jak na gali wręczenia oscarów, zorganizowaliśmy na terenie naszej Spółki oficjalne wręczenie nagród. Ale nie, nie była to impreza pełna zadęcia i pompy. Raczej skromna uroczystość.

Nowa wersja strony internetowej

Mamy przyjemność powitać Państwa na naszej nowej stronie internetowej. Mamy nadzieję, że nowa szata graficzna oraz funkcjonalne rozwiązania sprawią, że będziecie Państwo naszymi częstymi gośćmi.

Zakład Gospodarki Komunalnej „Bolesław” Sp. z o.o.
ul. Osadowa 1
32-329 Bolesław
NIP: 637-000-43-35, REGON: 272661647

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr 0000041504,
Kapitał zakładowy: 2 820 500,00 zł

Sekretariat
tel. (32) 64 61 148
fax (32) 64 61 148
e-mail: biuro@zgkboleslaw.com