Firma

o naszej Spółce

System

gospodarki odpadami

Edukacja

system i segregacja

EDUKACJA

Edukacja ekologiczna stanowi ważną część ogólnej strategii naszej Spółki. ZGK „Bolesław” Sp. z o.o. jest mocno zaangażowany w akcję edukowania zarówno dzieci młodszych, jak i starszych. Od października 2017 r. na terenie Zakładu organizowane są proekologiczne wycieczki dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Podczas zwiedzania instalacji do mechaniczno- biologicznego przetwarzania odpadów, uczestnicy mają niepowtarzalną okazję zobaczyć wszystkie etapy przetwarzania nieczystości stałych: od momentu wjazdu śmieciarki i wyładowania odpadów, aż po końcowy etap, w którym posortowane surowce czekają na odbiór do ponownego wykorzystania.

Film edukacyjno-promocyjny ZGK Bolesław

Prezentacja edukacyjna o odpadach do pobrania (format: pptx)

Film z ekowizyt

Zasady segregacji

 

 

 

 

 

Ekobanery

Aktualności edukacyjno-promocyjne

Transport szuka alternatywy dla paliw kopalnych. Najbardziej perspektywiczny jest wodór

– Rozwój paliw alternatywnych to wyzwania dla całego sektora paliwowego – mówi Halina Pupacz, prezeska Polskiej Izby Paliw Płynnych. Jak wskazuje, najbliższe lata przyniosą m.in. intensywny rozwój sektora biopaliw. Jak pokazało grudniowe sprawozdanie Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, na razie, mimo ogromnych dotychczasowych inwestycji w ten segment w UE, rozwija się wolniej, niż oczekiwano, m.in. ze względu na brak długoterminowej strategii i wysokie koszty. Nośnikiem energii, który ma przed sobą najbardziej perspektywiczną przyszłość, jest za to wodór, na który unijna polityka stawia mocny akcent.

czytaj dalej

Nowa baza transportowa Zakładu Gospodarki Komunalnej „Bolesław”

Kilka lat temu została zatwierdzona przez Zgromadzenie Wspólników naszej spółki, którego reprezentantem w imieniu Gminy Bolesław jest Wójt Gminy Bolesław Krzysztof Dudziński decyzja o zakupie działki w Bolesławiu przy ulicy Wyzwolenia pod budowę nowej bazy transportowej. Decyzję wymusiło znaczne zwiększenie rynku odbioru odpadów w ostatnich latach na terenie Małopolski Zachodniej.

czytaj dalej

Nowa Perspektywa. Tak tworzy się historię…

Gdy 22 grudnia 2022 roku podpisywaliśmy w Krakowie jako Zarząd ZGK „Bolesław” umowę z Siecią Badawczą Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny w sprawie zakupu działki – nie byliśmy przekonani co do tego zakupu. Tak naprawdę inicjatorem tego działania był reprezentujący wspólnika czyli Gminę Bolesław – Wójt Gminy Krzysztof Dudziński. Przekonał nas do tego zakupu i utwierdzał, że jest to miejsce o dużym potencjale.

czytaj dalej

Filmy edukacyjne

 

 

 

 

Zakład Gospodarki Komunalnej „Bolesław” Sp. z o.o. 32-329 Bolesław ul. Osadowa 1; telefon: +48 32 64 61 148, fax: +48 32 64 61 148, e-mail: biuro@zgkboleslaw.com; NIP: 637-000-43-35, REGON: 272661647; Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr 0000041504, Kapitał zakładowy: 2 820 500,00 zł

Skip to content