Firma

o naszej Spółce

System

gospodarki odpadami

Edukacja

system i segregacja

Piknik ekologiczny w Wielkiej Wsi

11 września br. wzięliśmy udział w Pikniku ekologicznym w Wielkiej Wsi. Była to doskonała okazja do promowania wiedzy na tematy związane z odzyskiwaniem surowców wtórnych i sortowaniu odpadów wśród mieszkańców obsługiwanej przez nas gminy.

czytaj dalej

60-lecie Krajowego Składowiska Odpadów Promieniotwórczych w Różanie

10 września 2021 roku w Różanie nad Narwią, w województwie mazowieckim, obchodzono 60-lecie Krajowego Składowiska Odpadów Promieniotwórczych. To jedyne w Polsce składowisko odpadów radioaktywnych. Składowisko zlokalizowane jest w dwóch całorocznych fortach obronnych wybudowanych w latach 1905–1907 na terenie ówczesnego Królestwa Polskiego. 1 września 1960 wydano decyzję o lokalizacji Centralnej Składnicy Odpadów Promieniotwórczych (nazwę później zmieniono), samo rozpoczęcie eksploatacji miało miejsce w 1961 roku.

czytaj dalej

Zakład Gospodarki Komunalnej „Bolesław” Sp. z o.o. 32-329 Bolesław ul. Osadowa 1; telefon: +48 32 64 61 148, fax: +48 32 64 61 148, e-mail: biuro@zgkboleslaw.com; NIP: 637-000-43-35, REGON: 272661647; Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr 0000041504, Kapitał zakładowy: 2 820 500,00 zł

Skip to content