Firma

o naszej Spółce

System

gospodarki odpadami

Edukacja

system i segregacja

Firma

System

Edukacja

Archiwum aktualności

Informacja kompostownia

ZGK "Bolesław" Informuje, że w dniach od 1 - 3 października 2019r.  prowadzone będą prace na kompostowni odpadów zielonych (biodegradowalnych), które mogą spowodować niewielkie uciążliwości zapachowe.

czytaj dalej

Informacja

10 kwietnia 2019 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie została podpisana umowa pożyczki z Zakładem Gospodarki Komunalnej „Bolesław” na realizację zadania „Rozbudowa instalacji odgazowania na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Ujkowie Starym” (…).

czytaj dalej

Zapytanie do Ministerstwa Środowiska

Zapytanie o interpretację przepisów projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw z dnia 28 sierpnia 2018 r.

czytaj dalej

O naszej przyjaźni z ekologią- wręczenie nagród uczestnikom Ekologicznego Konkursu Dziennikarskiego

Wszem i wobec informujemy, że Ekologiczny Konkurs Dziennikarski został rozstrzygnięty! Skoro było rozstrzygnięcie, konieczne są nagrody! Aby nasza zdolna młodzież mogła poczuć się prawie jak na gali wręczenia oscarów, zorganizowaliśmy na terenie naszej Spółki oficjalne wręczenie nagród. Ale nie, nie była to impreza pełna zadęcia i pompy. Raczej skromna uroczystość.

czytaj dalej

Nowa wersja strony internetowej

Mamy przyjemność powitać Państwa na naszej nowej stronie internetowej. Mamy nadzieję, że nowa szata graficzna oraz funkcjonalne rozwiązania sprawią, że będziecie Państwo naszymi częstymi gośćmi.

czytaj dalej

Zakład Gospodarki Komunalnej „Bolesław” Sp. z o.o.
ul. Osadowa 1
32-329 Bolesław
NIP: 637-000-43-35, REGON: 272661647

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr 0000041504,
Kapitał zakładowy: 2 820 500,00 zł

Sekretariat
tel. (32) 64 61 148
fax (32) 64 61 148
e-mail: biuro@zgkboleslaw.com