Firma

o naszej Spółce

System

gospodarki odpadami

Edukacja

system i segregacja

Archiwum aktualności

Zanieczyszczenie światłem zagrożeniem dla zdrowia ludzi i stanu środowiska

Łuna światła unosząca się w nocy nad każdym miastem to problem nie tylko dla astronomów, którym trudniej obserwować obiekty w kosmosie, nawet za pomocą zaawansowanych teleskopów. Zdaniem naukowców to poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi i stanu środowiska naturalnego. Na problem zanieczyszczenia światłem zwrócił uwagę Rzecznik Praw Obywatelskich, który chce uregulowania tej kwestii w przepisach. Inicjatywę popierają naukowcy zajmujący się m.in. medycyną oraz badaniem przestrzeni kosmicznej.

czytaj dalej

Transport szuka alternatywy dla paliw kopalnych. Najbardziej perspektywiczny jest wodór

– Rozwój paliw alternatywnych to wyzwania dla całego sektora paliwowego – mówi Halina Pupacz, prezeska Polskiej Izby Paliw Płynnych. Jak wskazuje, najbliższe lata przyniosą m.in. intensywny rozwój sektora biopaliw. Jak pokazało grudniowe sprawozdanie Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, na razie, mimo ogromnych dotychczasowych inwestycji w ten segment w UE, rozwija się wolniej, niż oczekiwano, m.in. ze względu na brak długoterminowej strategii i wysokie koszty. Nośnikiem energii, który ma przed sobą najbardziej perspektywiczną przyszłość, jest za to wodór, na który unijna polityka stawia mocny akcent.

czytaj dalej

Nowa baza transportowa Zakładu Gospodarki Komunalnej „Bolesław”

Kilka lat temu została zatwierdzona przez Zgromadzenie Wspólników naszej spółki, którego reprezentantem w imieniu Gminy Bolesław jest Wójt Gminy Bolesław Krzysztof Dudziński decyzja o zakupie działki w Bolesławiu przy ulicy Wyzwolenia pod budowę nowej bazy transportowej. Decyzję wymusiło znaczne zwiększenie rynku odbioru odpadów w ostatnich latach na terenie Małopolski Zachodniej.

czytaj dalej

Nowa Perspektywa. Tak tworzy się historię…

Gdy 22 grudnia 2022 roku podpisywaliśmy w Krakowie jako Zarząd ZGK „Bolesław” umowę z Siecią Badawczą Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny w sprawie zakupu działki – nie byliśmy przekonani co do tego zakupu. Tak naprawdę inicjatorem tego działania był reprezentujący wspólnika czyli Gminę Bolesław – Wójt Gminy Krzysztof Dudziński. Przekonał nas do tego zakupu i utwierdzał, że jest to miejsce o dużym potencjale.

czytaj dalej

Światowy Dzień Recyklingu: ZGK Bolesław wspiera praktyki recyklingowe

Światowy Dzień Recyklingu, obchodzony każdego roku 18 marca, ma na celu podniesienie świadomości na temat znaczenia recyklingu dla ochrony naszej planety. To dzień, który zachęca wszystkich – od pojedynczych osób po duże przedsiębiorstwa – do przyjęcia praktyk recyklingowych, które mogą znacznie zmniejszyć ślad węglowy, zmniejszyć ilość odpadów trafiających na wysypiska i wspierać gospodarkę obiegu zamkniętego. Zakład Gospodarki Komunalnej w Bolesławiu jest przykładem, jak lokalne inicjatywy mogą przyczyniać się do globalnych wysiłków na rzecz zrównoważonego rozwoju.

czytaj dalej

Kompostownia odpadów zielonych

Jak wynika z Krajowego Planu Gospodarki Opadami, bioodpady stanowią ilościowo bardzo poważną część odpadów komunalnych, a ich ilość stale rośnie. Wdrożenia we wszystkich gminach w kraju systemów selektywnego odbierania odpadów zielonych i innych bioodpadów u źródła sprawiło, że zaczęto poświęcać coraz więcej uwagi sposobom ich przetwarzania celem uzyskania lepszego materiału wyjściowego po procesach kompostowania, a tym samym możliwości uzyskania wyższych poziomów recyklingu.

czytaj dalej

Hałdy kopalniane to ogromne magazyny z surowcami

Polski przemysł cementowy zużywa rocznie kilka milionów ton popiołów z tzw. UPS-ów, czyli produktów ubocznych spalania węgla. Jednak wykorzystanie tego surowca w polskiej energetyce będzie – zgodnie z założeniami zielonej transformacji – nieuchronnie spadać. To z kolei będzie skutkować spadkiem dostępności popiołów lotnych. Dlatego duzi producenci cementu w Polsce chcą zagospodarować popioły, które wcześniej przez dziesięciolecia były składowane na hałdach. Szacuje się, że zalega na nich nawet kilkaset ton popiołów, które – po oczyszczeniu i waloryzacji – mogłyby zostać wykorzystane właśnie do produkcji cementu. To stworzyłoby również szansę na wykorzystanie terenów, które teraz zajmują hałdy. Cały proces wstrzymują na razie niewystarczające regulacje, a nie brak technologicznych możliwości.

czytaj dalej

Fusy z kawy zamiast piasku

Inżynierowie z Royal Melbourne Institute of Technology w Australii opracowali metodę produkcji betonu przy użyciu fusów z kawy. Przekonują, że recykling odpadów organicznych może zmniejszyć zależność branży budowlanej od wydobywania zasobów naturalnych. Fusy z kawy pozwalają wyprodukować o 30 proc. mocniejszy beton i częściowo zastąpić nimi piasek.

czytaj dalej

Zakład Gospodarki Komunalnej „Bolesław” Sp. z o.o. 32-329 Bolesław ul. Osadowa 1; telefon: +48 32 64 61 148, fax: +48 32 64 61 148, e-mail: biuro@zgkboleslaw.com; NIP: 637-000-43-35, REGON: 272661647; Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr 0000041504, Kapitał zakładowy: 2 820 500,00 zł

Skip to content