Firma

o naszej Spółce

System

gospodarki odpadami

Edukacja

system i segregacja

Firma

System

Edukacja

Gmina Olkusz

Żurada, Niesułowice

VII VIII IX X XI XII
odpady komunalne zmieszane 2
16
30
13
27
10
24
8
22
5
19
3
17
31
odpady segregowane* 11
25
8
22
5
19
3
17
31
14
28
12
24**
odpady biodegradowalne, odpady zielone 3
17
31
14
28
11
25
9
23
15 13

* tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale, szkło, papier i tektura
** odbiór w dzień poprzedzający święto

Kogutek, Zederman

VII VIII IX X XI XII
odpady komunalne zmieszane 6
20
3
17
31
14
28
12
26
9
23
7
21
odpady segregowane* 11
25
8
22
5
19
3
17
31
14
28
12
24**
odpady biodegradowalne, odpady zielone 3
17
31
14
28
11
25
9
23
15 13

* tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale, szkło, papier i tektura
** odbiór w dzień poprzedzający święto

Zawada

VII VIII IX X XI XII
odpady komunalne zmieszane 9
23
6
20
3
17
1
15
29
12
26
10
24
odpady segregowane* 11
25
8
22
5
19
3
17
31
14
28
12
24**
odpady biodegradowalne, odpady zielone 3
17
31
14
28
11
25
9
23
15 13

* tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale, szkło, papier i tektura
** odbiór w dzień poprzedzający święto

Pazurek, Rabsztyn,Czarny Las, Podlesie Rabsztyńskie

VII VIII IX X XI XII
odpady komunalne zmieszane 9
23
6
20
3
17
1
15
29
12
26
10
24
odpady segregowane* 12
26
9
23
6
20
4
18
2**
15
29
13
27
odpady biodegradowalne, odpady zielone 5
19
2
16
30
13
27
11
25
15 13

* tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale, szkło, papier i tektura
** odbiór w dzień poprzedzający święto

Olkusz, ul.Pomorska, Gwarków, Stary Olkusz, Ponikowska,Długa, Biała, Zacisze, H.Kołłątaja, Mieszka I

VII VIII IX X XI XII
odpady komunalne zmieszane 13
27
10
24
7
21
5
19
2
16
30
14
28
odpady segregowane* 12
26
9
23
6
20
4
18
2**
15
29
13
27
odpady biodegradowalne, odpady zielone 5
19
2
16
30
13
27
11
25
15 13

* tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale, szkło, papier i tektura
** odbiór w dzień poprzedzający święto

Zakład Gospodarki Komunalnej „Bolesław” Sp. z o.o.
ul. Osadowa 1
32-329 Bolesław
NIP: 637-000-43-35, REGON: 272661647

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr 0000041504,
Kapitał zakładowy: 2 820 500,00 zł

Sekretariat
tel. (32) 64 61 148
fax (32) 64 61 148
e-mail: biuro@zgkboleslaw.com