Firma

o naszej Spółce

System

gospodarki odpadami

Edukacja

system i segregacja

Dane kontaktowe

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Osadowa 1
32-329 Bolesław
NIP: 637-000-43-35, REGON: 272661647

Godziny pracy biura:
poniedziałek – piątek 7:00 – 15:00

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr 0000041504,
Kapitał zakładowy: 2 820 500,00 zł

Sekretariat

+48 32 646 11 48

i

Fax

+48 32 646 11 48

E-mail

biuro@zgkboleslaw.com

Dział Usług Komunalnych, Transportu i Administracji

+48 32 642 23 71
+48 32 642 19 58

Dział Przetwarzania Odpadów i Inwestycji

+48 32 646 11 49

Składowisko Odpadów w Ujkowie Starym

+48 32 725 97 02

Godziny pracy składowiska
poniedziałek: 13:00 – 19:00
wtorek, środa, czwartek, piątek: 7:00 – 15:00
sobota: 7:00 – 14:00

i

ePUAP

Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP epuap.gov.pl służy do składania pism w formie elektronicznej kierowanych do ZGK w Bolesławiu. Wysyłka pism na skrzynkę ePUAP: /ZGKB/SkrytkaESP

Numery wewnętrzne

20 – Sekretariat
21 – Portiernia
22 – Dział Księgowy
24 – Kierownik Działu Usług Komunalnych, Transportu i Administracji
25 – Dyspozytor
26 – Dział Kadr i Płac, BHP
27 – Dyspozytor
28 – Z-ca Dyrektora ds. Technicznych
29 – Główny Księgowy
30 – Instalacja Mechaniczno- Biologicznego Przetwarzania Odpadów
31 – Kierownik Działu Przetwarzania Odpadów i Inwestycji
32 – Dział Przetwarzania Odpadów i Inwestycji (sprawy dot. Instalacji MBP)
34 – Dział Przetwarzania Odpadów i inwestycji (sprawy dot. Składowiska Odpadów)
35 – Biuro Zakupów
37 – Zastępca Kierownika Działu Przetwarzania Odpadów i Inwestycji
38 – Biuro Obsługi Klienta
39 – Biuro Obsługi Klienta
40 – Biuro Obsługi Klienta

Zakład Gospodarki Komunalnej „Bolesław” Sp. z o.o. 32-329 Bolesław ul. Osadowa 1; telefon: +48 32 64 61 148, fax: +48 32 64 61 148, e-mail: biuro@zgkboleslaw.com; NIP: 637-000-43-35, REGON: 272661647; Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr 0000041504, Kapitał zakładowy: 2 820 500,00 zł

Skip to content