Firma

o naszej Spółce

System

gospodarki odpadami

Edukacja

system i segregacja

Ogłoszenia

Ogłoszenie o sprzedaży środka trwałego: Samochód ciężarowy (śmieciarka) marki MAN o numerze rejestracyjnym KOL 6R26 data publikacji: 08.02.2022
Ogłoszenie o sprzedaży środka trwałego: Samochód ciężarowy (śmieciarka) marki MAN o numerze rejestracyjnym KOL 73M6 data publikacji: 08.02.2022
Ogłoszenie o sprzedaży środka trwałego: Samochód ciężarowy (śmieciarka) marki MAN o numerze rejestracyjnym KOL10L2 data publikacji: 08.02.2022
Ogłoszenie o sprzedaży środka trwałego: 5 sztuk melamin stanowiących zaplecze socjalno-biurowe

ZGK Bolesław sprzeda zespół 5 sztuk melamin stanowiących zaplecze socjalno-biurowe. Rok produkcji 2010/2011, stopień zużycia 65%, za cenę brutto 28 500 PLN.

Melaminy oglądać można w dni robocze po uprzednim kontakcie telefonicznym pod nr +48 32 64 61 148​.
Oferty należy składać na adres: biuro@zgkbolesław.com do dnia 08.09.2021 roku.

Zakład Gospodarki Komunalnej „Bolesław” Sp. z o.o. 32-329 Bolesław ul. Osadowa 1; telefon: +48 32 64 61 148, fax: +48 32 64 61 148, e-mail: biuro@zgkboleslaw.com; NIP: 637-000-43-35, REGON: 272661647; Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr 0000041504, Kapitał zakładowy: 2 820 500,00 zł

Skip to content