Firma

o naszej Spółce

System

gospodarki odpadami

Edukacja

system i segregacja

Gmina Zabierzów

Harmonogram 

BRZEZINKA
KOCHANÓW
MŁYNKA
NIEGOSZOWICE
NIELEPICE
PISARY
RADWANOWICE
RUDAWA ZABUDOWA
RUDAWA
WIĘCKOWICE

Zakład Gospodarki Komunalnej „Bolesław” Sp. z o.o. 32-329 Bolesław ul. Osadowa 1; telefon: +48 32 64 61 148, fax: +48 32 64 61 148, e-mail: biuro@zgkboleslaw.com; NIP: 637-000-43-35, REGON: 272661647; Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr 0000041504, Kapitał zakładowy: 2 820 500,00 zł

Skip to content