Firma

o naszej Spółce

System

gospodarki odpadami

Edukacja

system i segregacja

Alarmowy numer związany z uciążliwościami zapachowymi dla mieszkańców gminy Bolesław

W związku z pojawiającymi się w ostatnim czasie uciążliwościami zapachowymi na terenie gminy Bolesław, Zakład Gospodarki Komunalnej „Bolesław” sp. z o.o. podejmując działania związane z określeniem przyczyny ich występowania uruchamia alarmowy numer telefoniczny:

536 442 154

z prośbą o przekazywanie za jego pośrednictwem informacji o miejscu i czasie pojawiania się przedmiotowych uciążliwości.

Jednocześnie informujemy, że każde zgłoszenie będzie podlegało analizie przyczynowo skutkowej.

 
 
Zarząd
Zakładu Gospodarki Komunalnej
„Bolesław” sp. z o.o.
 

Zakład Gospodarki Komunalnej „Bolesław” Sp. z o.o.
ul. Osadowa 1
32-329 Bolesław
NIP: 637-000-43-35, REGON: 272661647

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr 0000041504,
Kapitał zakładowy: 2 820 500,00 zł

Sekretariat
tel. +48 32 64 61 148
fax +48 32 64 61 148
e-mail: biuro@zgkboleslaw.com
Godziny pracy biura:
poniedziałek – piątek 7:00 – 15:00

Skip to content