Firma

o naszej Spółce

System

gospodarki odpadami

Edukacja

system i segregacja

Kontakty do osób odpowiedzialnych za przyjmowanie zgłoszeń dotyczących uciążliwych zapachów

Zarząd Zakładu Gospodarki Komunalnej „Bolesław” Spółka z.o.o. w Bolesławiu podaje kontakty do osób odpowiedzialnych za przyjmowanie zgłoszeń dotyczących uciążliwych zapachów:

Łukasz Bazan – Kierownik Działu DPO tel. 604 534 718,

Adam Muchajer – Z-ca Kier. Działu DPO tel. 698 163 464.

Telefon alarmowy: 536 442 154.

W przypadku nie odbierania telefonów od osób odpowiedzialnych prosimy o kontakt telefoniczny lub esemesowy z Dyrektorem ds. Technicznych p. Andrzejem Jarząbem tel. 728 456 192 lub wysłanie emaila na adres: biuro@zgkbolesław.com i prezes@zgkboleslaw.com.

Zakład Gospodarki Komunalnej „Bolesław” Sp. z o.o.
ul. Osadowa 1
32-329 Bolesław
NIP: 637-000-43-35, REGON: 272661647

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr 0000041504,
Kapitał zakładowy: 2 820 500,00 zł

Sekretariat
tel. +48 32 64 61 148
fax +48 32 64 61 148
e-mail: biuro@zgkboleslaw.com
Godziny pracy biura:
poniedziałek – piątek 7:00 – 15:00

Skip to content