Firma

o naszej Spółce

System

gospodarki odpadami

Edukacja

system i segregacja

ZGK Bolesław otrzymał certyfikaty: ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015

Miło nam poinformować, że otrzymaliśmy zaświadczenie, iż nasz Zintegrowany System Zarządzania, obejmujący System Zarządzania Jakością oraz System Zarządzania Środowiskowego, został oceniony i stwierdzono jego zgodność z wymaganiami: ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015.

Skan certyfikatu ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015W zakres certyfikacji wchodzi: zbieranie, przetwarzanie, unieszkodliwianie, transport odpadów i odzysk surowców z materiałów segregowanych, letnie i zimowe utrzymanie dróg oraz wytwarzanie energii elektrycznej.

Zaświadczenie ważne do 23 maja 2024 roku wydało Biuro Certyfikacji Systemów Zarządzania Polskiego Rejestru Statków S.A., z Gdańska.

Norma ISO 9001: 2015 dotyczy systemu zarządzania jakością w danej organizacji. Firma ubiegająca się o certyfikat ISO dąży do poprawy jakości produkowanych wyrobów lub świadczonych usług, a także poprawy obsługi swoich klientów. Norma ISO 9001:2015 poprawia obieg informacji i dokumentów w organizacji. Ponadto wprowadza ona do instytucji dokładny podział pracy i odpowiedzialności dla wszystkich swoich pracowników. Pozwala to na usprawnienie efektów pracy oraz poprawę zadowolenia wśród klientów.

Norma ISO 14001:2005 dotyczy zarządzania środowiskiem. Jej budowa jest zbieżna z normą jakościową ISO 9001:2015. W budowie systemu kluczowe jest oparcie o podejście procesowe i ciągłe doskonalenie. Korzyści wynikające z utrzymywania systemu zgodnego z wymaganiami ISO 14001 to: dostosowanie się do obowiązujących przepisów w zakresie ochrony środowiska, redukcja emisji odpadów i ścieków i redukcja kosztów ich usuwania, zmniejszenie ryzyka wystąpienia sytuacji kryzysowych, zmniejszenie kosztów związanych ze zużyciem energii, zwiększenie świadomości ekologicznej pracowników, wzrost świadomości wobec wymagań prawnych.

Zakład Gospodarki Komunalnej „Bolesław” Sp. z o.o.
ul. Osadowa 1
32-329 Bolesław
NIP: 637-000-43-35, REGON: 272661647

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr 0000041504,
Kapitał zakładowy: 2 820 500,00 zł

Sekretariat
tel. +48 32 64 61 148
fax +48 32 64 61 148
e-mail: biuro@zgkboleslaw.com
Godziny pracy biura:
poniedziałek – piątek 7:00 – 15:00

Skip to content