Firma

o naszej Spółce

System

gospodarki odpadami

Edukacja

system i segregacja

WAŻNE: PSZOK w Bolesławiu od 7 czerwca czynny dłużej

Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców Gmin Bolesław i Bukowno, Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Ujkowie Starym będzie czynny codziennie (z wyjątkiem niedziel i świąt) w wydłużonych godzinach.

Odpady z gospodarstw domowych oddawać można bezpłatnie, po okazaniu dowodu osobistego oraz potwierdzenia opłaty za odbiór odpadów komunalnych w gminie Bolesław lub mieście Bukowno (wystarczy potwierdzenie przelewu na wydruku lub w telefonie).

Od 7 czerwca 2021r. PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW (Bolesław – Ujków Stary przy składowisku odpadów komunalnych) czynny będzie w nowych, wydłużonych godzinach:

– poniedziałek od 13:00 do 19:00,
– wtorek, środa, czwartek, piątek od 7:00 do 15:00,
– sobota od 7:00 do 14:00.

Oddając odpady do PSZOK, troszczysz się o miejsce, w którym wszyscy mieszkamy!

Zakład Gospodarki Komunalnej „Bolesław” Sp. z o.o.
ul. Osadowa 1
32-329 Bolesław
NIP: 637-000-43-35, REGON: 272661647

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr 0000041504,
Kapitał zakładowy: 2 820 500,00 zł

Sekretariat
tel. +48 32 64 61 148
fax +48 32 64 61 148
e-mail: biuro@zgkboleslaw.com
Godziny pracy biura:
poniedziałek – piątek 7:00 – 15:00

Skip to content