Firma

o naszej Spółce

System

gospodarki odpadami

Edukacja

system i segregacja

WAŻNE: INFORMACJE DOTYCZĄCE POMOCY DLA UKRAIŃCÓW

Podajemy strony internetowe, gdzie można znaleźć bieżące informacje związane z pomocą dla Ukraińców na terenie naszej gminy, powiatu i województwa:

Gmina Bolesław
Powiat Olkuski
Województwo Małopolskie

* * *

Link do zbiórki żywności i innych produktów potrzebnych dla uchodźców.

Zakład Gospodarki Komunalnej „Bolesław” Sp. z o.o. 32-329 Bolesław ul. Osadowa 1; telefon: +48 32 64 61 148, fax: +48 32 64 61 148, e-mail: biuro@zgkboleslaw.com; NIP: 637-000-43-35, REGON: 272661647; Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr 0000041504, Kapitał zakładowy: 2 820 500,00 zł

Skip to content