Firma

o naszej Spółce

System

gospodarki odpadami

Edukacja

system i segregacja

Najmłodsi ekostudenci w ZGK „Bolesław”

W poniedziałek i wtorek odwiedzili nas uczniowie z klas I-III ze szkół podstawowych z Bolesławia, Podlipia i Krzykawy. Nasi najmłodsi ekostudenci wzięli udział w zajęciach dotyczących m.in.: odpadów i zasad ich segregacji, dowiedzieli się jak działa instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów (czyli potocznie mówiąc dowiedzieli się jak działa sortownia odpadów), a także zostali przyjaciółmi Ziemi – zaznajomili się z szerokorozumianym tematem ochrony środowiska naturalnego.

Aktywność naszych ekostudentów na zajęciach

 

Naszym małym ekostudentom należą się wielkie brawa za zaangażowanie w trakcie zajęć, za wiele merytorycznych ciekawych pytań, ale też i świetnych odpowiedzi na zadawne im pytania. Wszystkich uczestników uhonorowaliśmy firmowymi upominkami.

Zakład Gospodarki Komunalnej „Bolesław” Sp. z o.o. 32-329 Bolesław ul. Osadowa 1; telefon: +48 32 64 61 148, fax: +48 32 64 61 148, e-mail: biuro@zgkboleslaw.com; NIP: 637-000-43-35, REGON: 272661647; Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr 0000041504, Kapitał zakładowy: 2 820 500,00 zł

Skip to content