Firma

o naszej Spółce

System

gospodarki odpadami

Edukacja

system i segregacja

Delegacja Gminy Alwernia w ZGK Bolesław

We wtorek, 14 czerwca br., odwiedziła nas delegacja samorządu terytorialnego, z obsługiwanej przez nas, Gminy Alwernia. Samorządowcy z Alwerni mieli okazję naocznie przekonać się jak działa m.in.: instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów czy składowisko. Wzięli również udział w mini wykładzie oraz spotkaniu z kadrą zarządzającą pod przewodnicwem prezesa Roberta Nielaby. Rozmowy dotyczyły spraw komunalnych.

 

Przypomnijmy, że Gmina Alwernia jest gminą miejsko-wiejską wchodzącą w skład powiatu chrzanowskiego. Gminą zarządza burmistrz Beata Nadzieja – Szpila. Więcej informacji o gminie znajdą Państwo tutaj.

Zakład Gospodarki Komunalnej „Bolesław” Sp. z o.o. 32-329 Bolesław ul. Osadowa 1; telefon: +48 32 64 61 148, fax: +48 32 64 61 148, e-mail: biuro@zgkboleslaw.com; NIP: 637-000-43-35, REGON: 272661647; Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr 0000041504, Kapitał zakładowy: 2 820 500,00 zł

Skip to content