Firma

o naszej Spółce

System

gospodarki odpadami

Edukacja

system i segregacja

Uroczystości jubileusz 50-lecia ZS Nr 4 w Olkuszu

We wtorek, 18 kwietnia 2023 roku, delegacja Zakładu Gospodarki Komunalnej „Bolesław” Sp. z o.o. w osobach: Roberta Nielaby – prezesa Zarządu oraz Adama Muchajera – zastępcy kierownika Dział Przetwarzania Odpadów i Inwestycji, wzięła udział w uroczystościach jubileuszowych 50-lecia Zespołu Szkół Nr 4 im. Komisji Edukacji Narodowej w Olkuszu.

Fot. Powiat Olkuski

Na ręce dyrektor szkoły Maridy Zoń nasi przedstawiciele przekazali prezent oraz złożyli okolicznościowe życzenia. Była to też okazja do podziękowania dyrekcji i nauczycielom szkoły za współpracę we wspólnej realizacji projektów związanych edukacją z zakresu gospodarki odpadami.

Zakład Gospodarki Komunalnej „Bolesław” Sp. z o.o. 32-329 Bolesław ul. Osadowa 1; telefon: +48 32 64 61 148, fax: +48 32 64 61 148, e-mail: biuro@zgkboleslaw.com; NIP: 637-000-43-35, REGON: 272661647; Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr 0000041504, Kapitał zakładowy: 2 820 500,00 zł

Skip to content