Firma

o naszej Spółce

System

gospodarki odpadami

Edukacja

system i segregacja

Gala z okazji 20-lecia istnienia Stowarzyszenia Dobroczynnego „Res Sacra Miser”

W sobotę, 20 maja 2023 roku, odbyła się w Olkuszu uroczystość z okazji 20-lecia istnienia Stowarzyszenia Dobroczynnego „Res Sacra Miser”, które od 2003 roku wspiera osoby, które straciły nadzieję na lepsze jutro. Wśród licznie zgromadzonych gości był również przedstawiciel Zakładu Gospodarki Komunalnej „Bolesław” w Bolesławiu Sp. z o.o. Andrzej Jarząb – zastępca dyrektora, który w imieniu Zarządu oraz całej naszej firmy złożył życzenia i przekazał prezent obchodzącemu swoje święto Stowarzyszeniu. Na jubileuszowej gali był także wójt gminy Bolesław Krzysztof Dudziński, który reprezentował całą gminną wspólnotę z naszego terenu.

Przedstawiciel Zakładu Gospodarki Komunalnej „Bolesław” w Bolesławiu Sp. z o.o. Andrzej Jarząb – zastępca dyrektora, który w imieniu Zarządu oraz całej naszej firmy złożył życzenia i przekazał prezent Fot. Stowarzyszenie Dobroczynne „Res Sacra Miser”

 

Przedstawiciel Zakładu Gospodarki Komunalnej „Bolesław” w Bolesławiu Sp. z o.o. Andrzej Jarząb – zastępca dyrektora, który w imieniu Zarządu oraz całej naszej firmy złożył życzenia i przekazał prezent Fot. Stowarzyszenie Dobroczynne „Res Sacra Miser”

 

Na jubileuszowej gali był również obecny wójt gminy Bolesław Krzysztof Dudziński, który reprezentował całą wspólnotę Gminy Bolesław. Fot. Stowarzyszenie Dobroczynne „Res Sacra Miser”

Zakład Gospodarki Komunalnej „Bolesław” Sp. z o.o. 32-329 Bolesław ul. Osadowa 1; telefon: +48 32 64 61 148, fax: +48 32 64 61 148, e-mail: biuro@zgkboleslaw.com; NIP: 637-000-43-35, REGON: 272661647; Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr 0000041504, Kapitał zakładowy: 2 820 500,00 zł

Skip to content