Firma

o naszej Spółce

System

gospodarki odpadami

Edukacja

system i segregacja

Nagroda Gospodarcza dla prezesa Roberta Nielaby

W sobotę, 17 czerwca 2023, podczas uroczystości Święta Gminy Bolesław, z rąk wójta Krzysztofa Dudzińskiego prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bolesławiu Spółka z o.o. Robert Nielaba odebrał Nagrodę Gospodarczą, która stanowiła wyraz uznania dla jego osiągnięć przez włodarza naszej gminy. Moment wręczenia nagrody był pełen podniosłej atmosfery. Prezesowi towarzyszyła małżonka Aneta Nielaba oraz dyrektor Andrzej Jarząb.

Fot. Centrum Kultury w Bolesławiu

Na pamiątkowym dyplomie, który został przekazany prezesowi, można przeczytać: „Za inwestowanie w rozwój firmy i jej pracowników, promocję pozytywnego wizerunku Gminy Bolesław oraz wspieranie inicjatyw okolicznościowych i społecznych”. To zasłużone uznanie dla prezesa Nielaby za jego wkład w rozwój naszej firmy.

Fot. AN

 

Fot. Olkuszanin.pl

 

Fot. Olkuszanin.pl

 

Fot. AN

 

Fot. Centrum Kultury w Bolesławiu

Zakład Gospodarki Komunalnej „Bolesław” Sp. z o.o. 32-329 Bolesław ul. Osadowa 1; telefon: +48 32 64 61 148, fax: +48 32 64 61 148, e-mail: biuro@zgkboleslaw.com; NIP: 637-000-43-35, REGON: 272661647; Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr 0000041504, Kapitał zakładowy: 2 820 500,00 zł

Skip to content