Firma

o naszej Spółce

System

gospodarki odpadami

Edukacja

system i segregacja

Praca – zatrudnimy kierowców kat. C

Zakład Gospodarki Komunalnej „Bolesław” Sp. z o.o. w Bolesławiu ul. Osadowa 1 zatrudni kierowców kat. C. Wszelkie informacje pod numerem telefonu 32 646 11 48 od poniedziałku do piątku w godzinach 7 – 15. Podania można składać osobiście lub na maila: kadry@zgkboleslaw.com.

Zakład Gospodarki Komunalnej „Bolesław” Sp. z o.o. 32-329 Bolesław ul. Osadowa 1; telefon: +48 32 64 61 148, fax: +48 32 64 61 148, e-mail: biuro@zgkboleslaw.com; NIP: 637-000-43-35, REGON: 272661647; Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr 0000041504, Kapitał zakładowy: 2 820 500,00 zł

Skip to content