Firma

o naszej Spółce

System

gospodarki odpadami

Edukacja

system i segregacja

60-lecie Krajowego Składowiska Odpadów Promieniotwórczych w Różanie

10 września 2021 roku w Różanie nad Narwią, w województwie mazowieckim, obchodzono 60-lecie Krajowego Składowiska Odpadów Promieniotwórczych. To jedyne w Polsce składowisko odpadów radioaktywnych. Składowisko zlokalizowane jest w dwóch całorocznych fortach obronnych wybudowanych w latach 1905–1907 na terenie ówczesnego Królestwa Polskiego. 1 września 1960 wydano decyzję o lokalizacji Centralnej Składnicy Odpadów Promieniotwórczych (nazwę później zmieniono), samo rozpoczęcie eksploatacji miało miejsce w 1961 roku.


Placówka przechowuje szereg odpadów radioaktywnych: odpady podekontaminacyjne, elementy wyposażenia, wkłady filtracyjne, rudę uranową i nie wykorzystane oraz zużyte substancje promieniotwórcze, w tym wypalone paliwo jądrowe. Składowisko przechowuje ok 3300 m3 materiałów o sumarycznej radioaktywności 33,78 TBq.

W tegorocznej uroczystości uczestniczył Minister klimatu i Środowiska Michał Kurtyka oraz wiceminister Piotr Dziadzio. Jak podkreślił minister Kurtyka, Polska posiada wieloletnie doświadczenie w bezpiecznym postępowaniu z odpadami promieniotwórczymi. W trakcie spotkania minister podkreślił, że wydarzenie, takie jak to ukazuje, że możemy z wiarygodnością i zaufaniem czerpać energię z atomu.

Wydarzenie było także okazją do wręczenia odznaczenie Złotego Krzyża Zasługi byłemu dyrektorowi Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych Andrzejowi Cholerzyńskiemu oraz odsłonięcia tablicy okolicznościowej i nadania imienia Henryka Daszewskiego Sali konferencyjnej na terenie KSOP.

Źródło: na podstawie PAP

Zakład Gospodarki Komunalnej „Bolesław” Sp. z o.o.
ul. Osadowa 1
32-329 Bolesław
NIP: 637-000-43-35, REGON: 272661647

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr 0000041504,
Kapitał zakładowy: 2 820 500,00 zł

Sekretariat
tel. +48 32 64 61 148
fax +48 32 64 61 148
e-mail: biuro@zgkboleslaw.com
Godziny pracy biura:
poniedziałek – piątek 7:00 – 15:00

Skip to content