Firma

o naszej Spółce

System

gospodarki odpadami

Edukacja

system i segregacja

Złoty Laur Dyrektora Roku 2020 dla prezesa Roberta Nielaby

Z dumą informujemy, że nasz prezes Robert Nielaba podczas 58. Zjazdu Krajowego Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast otrzymał Złoty Laur Dyrektora Roku 2020. Serdecznie gratulujemy panu prezesowi.

Złoty Laur Robert Nielaba

Zakład Gospodarki Komunalnej „Bolesław” Sp. z o.o.
ul. Osadowa 1
32-329 Bolesław
NIP: 637-000-43-35, REGON: 272661647

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr 0000041504,
Kapitał zakładowy: 2 820 500,00 zł

Sekretariat
tel. +48 32 64 61 148
fax +48 32 64 61 148
e-mail: biuro@zgkboleslaw.com
Godziny pracy biura:
poniedziałek – piątek 7:00 – 15:00

Skip to content