Firma

o naszej Spółce

System

gospodarki odpadami

Edukacja

system i segregacja

Złoty Dyplom Heraklesa dla prezesa Roberta Nielaby

Podczas 62. Zjazdu Krajowego Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast, który odbył się 20 – 22 września 2023 w Wiśle, Robert Nielaba, prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej „Bolesław” Sp. z o.o., został wyróżniony Złotym Dyplomem Heraklesa za długoletnią i efektywną pracę menadżerską na rzecz tworzenia i rozwoju krajowej gospodarki odpadami w Polsce.

Fot. AN

Wyróżnienie Złoty Dyplom Heraklesa przyznawane jest 2017 roku osobom, które w swej działalności szczególnie zasłużyły się branży komunalnej i posiadają osiągniecia w zakresie nowoczesnych metod gospodarki odpadami.

Zakład Gospodarki Komunalnej „Bolesław” Sp. z o.o. 32-329 Bolesław ul. Osadowa 1; telefon: +48 32 64 61 148, fax: +48 32 64 61 148, e-mail: biuro@zgkboleslaw.com; NIP: 637-000-43-35, REGON: 272661647; Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr 0000041504, Kapitał zakładowy: 2 820 500,00 zł

Skip to content