Firma

o naszej Spółce

System

gospodarki odpadami

Edukacja

system i segregacja

POWIADOMIENIE: Prace wyburzeniowe w Bolesławiu na ul. Głównej 46

Zakład Gospodarki Komunalnej w Bolesławiu Sp. z o.o. informuje, że od jutra, 3 października 2023 roku, będą prowadzone prace wyburzeniowe w Bolesławiu na ul. Głównej 46 na terenie byłego „Instytutu odlewnictwa”. W związku z prowadzonymi pracami mogą wystąpić uciążliwości hałasowe oraz zapylenie. Za mogące wystąpić niedogodności przepraszamy.

Zakład Gospodarki Komunalnej „Bolesław” Sp. z o.o.
ul. Osadowa 1
32-329 Bolesław
NIP: 637-000-43-35, REGON: 272661647

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr 0000041504,
Kapitał zakładowy: 2 820 500,00 zł

Sekretariat
tel. +48 32 64 61 148
fax +48 32 64 61 148
e-mail: biuro@zgkboleslaw.com
Godziny pracy biura:
poniedziałek – piątek 7:00 – 15:00

Skip to content