Firma

o naszej Spółce

System

gospodarki odpadami

Edukacja

system i segregacja

Nasi przedstawiciele na otwarciu Ekopracowni i Konferencji klimatycznej w ZS nr 4 w Olkuszu

W czwartek, 18 stycznia br., przedstawiciele ZGK Bolesław Sp. z o.o., Prezes Zarządu Robert Nielaba oraz zastępca Kierownika Działu Przetwarzania Odpadów Adam Muchajer, uczestniczyli w otwarciu Ekopracowni oraz Konferencji Klimatycznej zorganizowanej w Zespole Szkół nr 4 im. Komisji Edukacji Narodowej w Olkuszu. Dodajmy, że z tą olkuską szkoła średnią, kierowaną przez dyrektor Mardię Zoń, współpracujemy już od dłuższego czasu realizując wspólne projekty, między innymi uczniowie tej szkoły odwiedzają nas przy okazji Ekospotkań.

Na Konferencji w ZS nr 4 w Olkuszu Fot. MS/SP Olkusz

Uczestnicy Konferencji w ZS nr 4 w Olkuszu Fot. GPT/SP Olkusz

W nowo otwartej Ekopracowni, odbyła się Konferencja Klimatyczna połączona z Debatą ekologiczną noszącą tytuł „Raport o stanie wody, gleby i powietrza w naszej okolicy”. Poruszano tam między innymi tematy związane z Odnawialnymi Źródłami Energii, a także zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby. Prelegentami była zarówno młodzież z ZS nr 4, jak i zaproszenie dorośli eksperci.

Uczestnicy Konferencji w ZS nr 4 w Olkuszu Fot. GPT/SP Olkusz

Jednym z ekspertów był kierownik Muchajer, którego prelekcja nosiła tytuł ”Wpływ przetwarzania odpadów na jakość wody, gleby i powietrza w okolicy”. Przedstawił On nie tylko praktyczne aspekty związane z przetwarzaniem odpadów, lecz również omówił inicjatywy podejmowane przez firmę na rzecz ochrony środowiska naturalnego i ekologii wdrożone w naszym zakładzie.

Nasza obecność w ZS nr 4 w Olkuszu jest potwierdzeniem zaangażowania ZGK Bolesław w rozwijanie działań proekologicznych i edukacyjnych. Kontynuujemy swoją misję dbania o środowisko, angażując się w innowacyjne projekty oraz wspierając edukację młodych pokoleń w duchu zrównoważonego rozwoju.

Zakład Gospodarki Komunalnej „Bolesław” Sp. z o.o. 32-329 Bolesław ul. Osadowa 1; telefon: +48 32 64 61 148, fax: +48 32 64 61 148, e-mail: biuro@zgkboleslaw.com; NIP: 637-000-43-35, REGON: 272661647; Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr 0000041504, Kapitał zakładowy: 2 820 500,00 zł

Skip to content