Firma

o naszej Spółce

System

gospodarki odpadami

Edukacja

system i segregacja

ZGK „Bolesław” zdobywa prestiżowe wyróżnienia za 2022 rok

Po raz kolejny otrzymaliśmy potwierdzenie, że nasza praca oraz działania są dostrzegane i doceniane. Ponownie otrzymaliśmy kilka prestiżowych wyróżnień w ogólnopolskich rankingach. Z dumą przyjęliśmy wiadomość o nagrodach Gepard Biznesu 2022, Brylanty Polskiej Gospodarki 2022 Usług Komunalnych, a także wyróżnienie w Narodowym Rankingu 'Lider Kraju’. Te nagrody nie tylko podkreślają wysoką wartość rynkową naszej firmy, ale także to, że jesteśmy postrzegani jako solidni i innowacyjni.

Fot. UZ/ZGK

Gepard Biznesu 2022: Symbol Dynamicznego Rozwoju
Nagroda Gepard Biznesu 2022 jest znaczącym osiągnięciem, które wyróżnia firmy rozwijające się najszybciej na polskim rynku. Sukces ten jest potwierdzeniem, że ZGK „Bolesław” nie tylko utrzymuje stabilny wzrost, ale także przekracza oczekiwania rynku, inwestując w nowe technologie i usprawniając swoje procesy operacyjne. Jest to również dowód na to, że firma potrafi dostosować się do zmieniających się warunków rynkowych, zachowując jednocześnie wysoką jakość świadczonych usług.

Fot. UZ/ZGK

Brylanty Polskiej Gospodarki 2022: Wysoka Wartość Rynkowa
Kolejnym osiągnięciem jest nagroda Brylanty Polskiej Gospodarki 2022 Usług Komunalnych. To wyróżnienie przyznawane jest firmom, które osiągają wysoką wartość rynkową, co jest bezpośrednim odzwierciedleniem naszych osiągnieć finansowych i stabilności biznesowej. Jako ZGK „Bolesław” przez lata konsekwentnie budowaliśmy swoją pozycję na rynku, co teraz przynosi owoce w postaci tego prestiżowego wyróżnienia.

Narodowy Ranking 'Lider Kraju’: Wskaźniki Finansowo-Ekonomiczne
Wyróżnienie w Narodowym Rankingu 'Lider Kraju’ to kolejny dowód naszej wytrwałość w dążeniu do doskonałości. Ranking ten bierze pod uwagę wskaźniki finansowo-ekonomiczne, oceniając firmy pod kątem ich efektywności, stabilności i innowacyjności. Osiągnięcie wysokiej pozycji w tym rankingu świadczy o zdrowej strukturze finansowej naszej firmy i jej zdolności do generowania zysków, co jest kluczowe dla długoterminowego sukcesu.

Zakład Gospodarki Komunalnej „Bolesław” Sp. z o.o. 32-329 Bolesław ul. Osadowa 1; telefon: +48 32 64 61 148, fax: +48 32 64 61 148, e-mail: biuro@zgkboleslaw.com; NIP: 637-000-43-35, REGON: 272661647; Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr 0000041504, Kapitał zakładowy: 2 820 500,00 zł

Skip to content