Firma

o naszej Spółce

System

gospodarki odpadami

Edukacja

system i segregacja

Nowa baza transportowa Zakładu Gospodarki Komunalnej „Bolesław”

Kilka lat temu została zatwierdzona przez Zgromadzenie Wspólników naszej spółki, którego reprezentantem w imieniu Gminy Bolesław jest Wójt Gminy Bolesław Krzysztof Dudziński decyzja o zakupie działki w Bolesławiu przy ulicy Wyzwolenia pod budowę nowej bazy transportowej. Decyzję wymusiło znaczne zwiększenie rynku odbioru odpadów w ostatnich latach na terenie Małopolski Zachodniej. Ta baza będzie służyć głównie pracownikom Działu Usług Komunalnych, czyli jak się u nas ten dział określa „transportu”. Przeniosą się tam kierowcy, pomocnicy, dyspozytorzy i pracownicy biura obsługi klienta.

Zakres I etapu inwestycji obejmuje: budowę infrastruktury drogowej – utwardzenia ciągów jezdnych i miejsc parkingowych, w tym budowę miejsc postojowych dla samochodów ciężarowych, budowę miejsc postojowych dla samochodów osobowych, w tym dla samochodów osobowych osób niepełnosprawnych, budowę infrastruktury technicznej, zabudowę miejsca pod zbiornik na olej napędowy, budowę magazynu, zagospodarowanie i uporządkowanie terenu, ukształtowanie terenu, budowę jednostanowiskowej myjni otwartej dla samochodów ciężarowych oraz budowę wewnętrznej stacji tankowania CNG. Ten etap jest w trakcie realizacji i zostanie zakończony w tym roku. Zakres II etapu inwestycji obejmuje budowę budynku biurowo-socjalnego dla kierowców, pomocników, dyspozytorów oraz biura obsługi klienta.

Trzeba podkreślić, że inwestycja jest realizowana w bardzo dobrym tempie dzięki wyłonionej firmie oraz ogromnemu zaangażowaniu nadzorujących ją naszych pracowników, a w szczególności Kierownika Działu Usług Komunalnych Tomasza Kieresa.

Projekt pierwszego etapu wykonała Pracownia Architektoniczna KLU – mgr inż. arch. Klaudia Urbanowska, natomiast projekt budynku biurowo-socjalnego krakowskie biuro projektowe Studio Architektoniczne Wojciech Kozub , które między innymi jest twórcą koncepcji architektoniczno- funkcjonalnej nowej siedziby Archiwum Narodowego w Krakowie Oddział w Nowym Sączu.

Robert Nielaba
Prezes Zarządu ZGK „Bolesław” Sp. z o.o.

Zakład Gospodarki Komunalnej „Bolesław” Sp. z o.o. 32-329 Bolesław ul. Osadowa 1; telefon: +48 32 64 61 148, fax: +48 32 64 61 148, e-mail: biuro@zgkboleslaw.com; NIP: 637-000-43-35, REGON: 272661647; Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr 0000041504, Kapitał zakładowy: 2 820 500,00 zł

Skip to content