Firma

o naszej Spółce

System

gospodarki odpadami

Edukacja

system i segregacja

Nowa Perspektywa. Tak tworzy się historię…

Gdy 22 grudnia 2022 roku podpisywaliśmy w Krakowie jako Zarząd ZGK „Bolesław” umowę z Siecią Badawczą Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny w sprawie zakupu działki – nie byliśmy przekonani co do tego zakupu. Tak naprawdę inicjatorem tego działania był reprezentujący wspólnika czyli Gminę Bolesław – Wójt Gminy Krzysztof Dudziński. Przekonał nas do tego zakupu i utwierdzał, że jest to miejsce o dużym potencjale.

Po pierwszych pracach wyburzeniowych i pierwszych wynikach badania gruntu celem przygotowania projektu planu remediacji przyszedł czas na zastanowienie się nad koncepcją zagospodarowania tego terenu. Wyburzone budynki hali odlewni i warsztatów otworzyły nową perspektywę zagospodarowania centrum Bolesławia. Wówczas rozpoczęły się poszukiwania wykonawcy. Pierwsze zapytanie skierowaliśmy do krakowskiej znanej firmy , która projektuje budynek na terenie nowej bazy transportowej , jednocześnie zwróciliśmy się do biur bliższych naszemu otoczeniu – stosunkowo młodych – jednak już posiadających swoje doświadczenie. Zależało nam na świeżości koncepcji i nowatorskim spojrzeniu. I to był strzał w dziesiątkę. Powstała koncepcja zagospodarowania centrum Bolesławia , która przy niewielkim naszym wkładzie w postaci kilku pomysłów wcisnęła nas w fotele.

Projekt koncepcji urbanistyczno – architektonicznej zagospodarowania terenu centrum Bolesławia przy ul. Głównej objął przestrzeń rekreacyjną, układ projektowanych budynków, ich formę architektoniczną i rozmieszczenie na działkach, które zostało wkomponowane w istniejącą przestrzeń tej części Bolesławia. W ramach inwestycji zaplanowano budowę:

• budynku mieszkalnego wielorodzinnego, trzysegmentowego z garażem w poziomie przyziemia;
• budynku handlowo – usługowo – biurowego;
• budynku sali wielofunkcyjnej z zapleczem i częścią gastronomiczną;
• parkingu ogólnodostępnego
• przestrzeni rekreacyjnej.

W obrębie czterokondygnacyjnego (trzysegmentowego) budynku mieszkalnego zaprojektowano ok. 56 mieszkań z dużymi tarasami lub indywidualnymi ogrodami. W poziomie przyziemia znajdować się będą miejsca parkingowe, komórki lokatorskie i pomieszczenia techniczne.

Na skrzyżowaniu ulic Głównej i Kopalnianej znajdować się będzie budynek o przeznaczeniu handlowo – usługowo – biurowym. W obrębie parteru na powierzchni ok. 1000 m2 zaprojektowano lokale handlowe i usługowe o możliwości kształtowania dowolnej wielkości. Na I i II piętrze o łącznej powierzchni ok 2000 m2 znajdować się będą biura, sale konferencyjne, pomieszczenia zaplecza hignieniczo – sanitarnego oraz pomieszczenia techniczne.

W centralnej części założenia zaprojektowano budynek z salą wielofunkcyjną o pow. ok. 750m2 wraz z pomieszczeniami stanowiącymi zaplecze sali oraz częścią gastronomiczną. Budynek ten jest funkcjonalnie połączony z główną częścią założenia czyli ogólnodostępną przestrzenią rekreacyjną. Przestrzeń ta zawiera altanki, niewielką muszlę koncertową oraz elementy małej architektury (ławki, kosze), uporządkowaną zieleń w postaci trawników, krzewów i drzew ozdobnych. Całość uzupełnia dyskretne oświetlenie całego terenu.

Planuje się pozostawienie części budynku dawnego szybu „Aleksander”. Budynek zostanie podświetlony oraz przykryty nowym przeszklonym dachem i będzie wykorzystywany jako miejsce wystaw i wernisaży.

Całość założenia próbuje nawiązać do tradycyjnej architektury obiektów związanych z górnictwem poprzez zastosowanie jako elementów wykończeniowych: cegły, elementów metalowych i drewnianych. Bardzo istotną część założenia stanowi wszechobecna zieleń.
Koncepcję wykonały we współpracy dwie pracownie architektoniczne : Pracownia Architektoniczna KLU – mgr inż. arch. Klaudia Urbanowska oraz Pracownia Architektoniczna A3 arch. M.Bróg, inż. P. Jamroś, inż. J. Łaskawiec.

Teraz przed nami ogromne wyzwanie – poszukiwanie środków unijnych na rewitalizację tego terenu . Ale jesteśmy dobrej myśli i wspólnie z Wójtem jesteśmy zdeterminowani do podjęcia wszelkich możliwych kroków, aby je pozyskać. I jeżeli ktoś nam powie , że pewne części nie będą dochodowe odpowiem słowami prof. Władysława Bartoszewskiego „Są w życiu rzeczy, które warto i są takie, które się opłaca…… i nie zawsze to co warto – się opłaca, nie zawsze to co się opłaca – warto.”

Robert Nielaba
Prezes Zarządu ZGK „Bolesław” Sp. z o.o.

Zakład Gospodarki Komunalnej „Bolesław” Sp. z o.o. 32-329 Bolesław ul. Osadowa 1; telefon: +48 32 64 61 148, fax: +48 32 64 61 148, e-mail: biuro@zgkboleslaw.com; NIP: 637-000-43-35, REGON: 272661647; Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr 0000041504, Kapitał zakładowy: 2 820 500,00 zł

Skip to content