Firma

o naszej Spółce

System

gospodarki odpadami

Edukacja

system i segregacja

Światowy Dzień Recyklingu: ZGK Bolesław wspiera praktyki recyklingowe

Światowy Dzień Recyklingu, obchodzony każdego roku 18 marca, ma na celu podniesienie świadomości na temat znaczenia recyklingu dla ochrony naszej planety. To dzień, który zachęca wszystkich – od pojedynczych osób po duże przedsiębiorstwa – do przyjęcia praktyk recyklingowych, które mogą znacznie zmniejszyć ślad węglowy, zmniejszyć ilość odpadów trafiających na wysypiska i wspierać gospodarkę obiegu zamkniętego. Zakład Gospodarki Komunalnej w Bolesławiu jest przykładem, jak lokalne inicjatywy mogą przyczyniać się do globalnych wysiłków na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Fot. archiwum

Zajmując się gospodarką odpadami na poziomie lokalnym na co dzień, nasz Zakład odgrywa kluczową rolę w edukowaniu mieszkańców na temat segregacji odpadów, ich ponownego wykorzystania oraz recyklingu. Dzięki inicjatywom takim jak: organizacja punktów zbiórki selektywnej, spotkań edukacyjnych oraz współpracy ze szkołami i przedsiębiorstwami, budujemy kulturę recyklingu. Przyczyniamy się do ochrony środowiska, ale również inspirujemy lokalną społeczność do aktywnego udziału w procesach recyklingowych. Dzięki edukacji i promocji tego typu działań mieszkańcy mogą lepiej zrozumieć, jak ważną rolę odgrywają ich codzienne decyzje.

Przykłady recyklingu:

Recykling papieru i tektury – proces ten polega na odzyskiwaniu starego papieru i kartonów, które następnie są przetwarzane w celu wytworzenia nowego papieru. Działania takie pomagają w zmniejszeniu wycinki drzew i zużycia wody.

Recykling szkła – szkło jest materiałem, który można recyklingować w nieskończoność, bez utraty jakości. Zbiórka butelek i słoików szklanych, a następnie ich przetworzenie na nowe produkty szklane, to działania znacząco obniżające emisję dwutlenku węgla i zużycie surowców naturalnych.

Recykling plastiku – choć jest to wyzwanie ze względu na różnorodność typów plastiku, recykling tego materiału może przybrać formę przetwarzania odpadów plastikowych na nowe opakowania, elementy konstrukcyjne czy nawet odzież. Inicjatywy takie jak zbiórka nakrętek plastikowych mogą również wspierać cele charytatywne.

Kompostowanie odpadów organicznych – choć nie jest to tradycyjny recykling, przetwarzanie odpadów organicznych na kompost stanowi ważny element gospodarki odpadami. Kompost może być wykorzystywany do wzbogacania gleby, co przyczynia się do zrównoważonej produkcji żywności.

Upcykling (ponowne wykorzystanie w górę) – polega to na przekształcaniu odpadów lub niechcianych produktów w materiały o wyższej wartości użytkowej lub estetycznej. Przykłady mogą obejmować przekształcanie starych opon w meble ogrodowe czy używanie zużytych butelek plastikowych do tworzenia dekoracyjnych przedmiotów.

Światowy Dzień Recyklingu przypomina nam, że każde działanie, niezależnie od jego skali, jest ważnym krokiem w kierunku ochrony naszej planety. Tak więc, obchodzenie Światowego Dnia Recyklingu to nie tylko okazja do refleksji nad naszymi codziennymi nawykami związanymi z odpadami, ale również moment, by docenić i wspierać działania instytucji, które na co dzień pracują nad tym, by nasz świat był czystszy i bardziej zrównoważony.

GPT

Zakład Gospodarki Komunalnej „Bolesław” Sp. z o.o. 32-329 Bolesław ul. Osadowa 1; telefon: +48 32 64 61 148, fax: +48 32 64 61 148, e-mail: biuro@zgkboleslaw.com; NIP: 637-000-43-35, REGON: 272661647; Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr 0000041504, Kapitał zakładowy: 2 820 500,00 zł

Skip to content