Firma

o naszej Spółce

System

gospodarki odpadami

Edukacja

system i segregacja

Informacja ZGK „Bolesław” Sp. z o.o. w Bolesławiu

Koronawirus: ułatw pracę odbierającym odpady

W czasie epidemii koronowirusa jednym z ważniejszych zadań jest zapewnienie ciągłości odbioru odpadów.  Dlatego prosimy  o zwrócenie szczególnej uwagi kilka ważnych aspektów, ułatwiających nam codzienną pracę:

  • Nieparkowanie przed wiatami śmietnikowymi – auta osób przebywających w miejscu zamieszkania blokują dojazd do śmietników, w ten sposób uniemożliwiając odebranie odpadów
  • Ograniczenie bezpośredniego kontaktu z pracownikami służb odbierających odpady komunalne – nie narażajmy tych osób na potencjalne zagrożenie, bo nie będzie miał kto odbierać odpadów;
  • Jeśli jesteś chory lub przeziębiony, chusteczki, rękawiczki czy maseczki zapakuj do foliowej torebki i wyrzuć do odpadów zmieszanych.
  • Zawiązywanie worków z odpadami segregowanymi, tak aby wiatr i przejeżdżające samochody nie powodowały przemieszczania się  odpadów w obrębie ulic.
  • Wrzucanie do worków odpadów w takiej ilości, która nie spowoduje ich rozerwania przy załadunku.

Chrońmy pracowników, którzy nie mogą wykonywać swoich zadań zdalnie.

Zakład Gospodarki Komunalnej „Bolesław” Sp. z o.o.
ul. Osadowa 1
32-329 Bolesław
NIP: 637-000-43-35, REGON: 272661647

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr 0000041504,
Kapitał zakładowy: 2 820 500,00 zł

Sekretariat
tel. +48 32 64 61 148
fax +48 32 64 61 148
e-mail: biuro@zgkboleslaw.com
Godziny pracy biura:
poniedziałek – piątek 7:00 – 15:00

Skip to content