Firma

o naszej Spółce

System

gospodarki odpadami

Edukacja

system i segregacja

Informujemy

W związku z filmem opublikowanym w jednym z popularnych serwisów społecznościowych przedstawiającym wywóz odpadów w dniu 28.05.2020 r., informuję że została podjęta natychmiastowa reakcja wobec kierowcy będącego Zleceniobiorcą ZGK „Bolesław” Sp. z o.o. Umowa została rozwiązana, a teren wzdłuż ulicy Osadowej uprzątniętnięty. Jest nam niezmiernie przykro, że taka sytuacja miała miejsce. Zapewniamy, że dołożymy wszelkich starań, aby nie powtórzyła się w przyszłości.

 Prezes Zarządu

 ZGK „Bolesław” Sp. z o.o.

Zakład Gospodarki Komunalnej „Bolesław” Sp. z o.o.
ul. Osadowa 1
32-329 Bolesław
NIP: 637-000-43-35, REGON: 272661647

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr 0000041504,
Kapitał zakładowy: 2 820 500,00 zł

Sekretariat
tel. +48 32 64 61 148
fax +48 32 64 61 148
e-mail: biuro@zgkboleslaw.com
Godziny pracy biura:
poniedziałek – piątek 7:00 – 15:00

Skip to content