Stanowisko Zarządu w/s incydentu z wywozem odpadów

Firma

o naszej Spółce

System

gospodarki odpadami

Edukacja

system i segregacja

Informujemy

W związku z filmem opublikowanym w jednym z popularnych serwisów społecznościowych przedstawiającym wywóz odpadów w dniu 28.05.2020 r., informuję że została podjęta natychmiastowa reakcja wobec kierowcy będącego Zleceniobiorcą ZGK „Bolesław” Sp. z o.o. Umowa została rozwiązana, a teren wzdłuż ulicy Osadowej uprzątniętnięty. Jest nam niezmiernie przykro, że taka sytuacja miała miejsce. Zapewniamy, że dołożymy wszelkich starań, aby nie powtórzyła się w przyszłości.

 Prezes Zarządu

 ZGK „Bolesław” Sp. z o.o.

Zakład Gospodarki Komunalnej „Bolesław” Sp. z o.o.
ul. Osadowa 1
32-329 Bolesław
NIP: 637-000-43-35, REGON: 272661647

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr 0000041504,
Kapitał zakładowy: 2 820 500,00 zł

Sekretariat
tel. +48 32 64 61 148
fax +48 32 64 61 148
e-mail: biuro@zgkboleslaw.com
Godziny pracy biura:
poniedziałek – piątek 7:00 – 15:00

Rady na koronawirusa

Firma

o naszej Spółce

System

gospodarki odpadami

Edukacja

system i segregacja

Zakład Gospodarki Komunalnej „Bolesław” Sp. z o.o.
ul. Osadowa 1
32-329 Bolesław
NIP: 637-000-43-35, REGON: 272661647

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr 0000041504,
Kapitał zakładowy: 2 820 500,00 zł

Sekretariat
tel. +48 32 64 61 148
fax +48 32 64 61 148
e-mail: biuro@zgkboleslaw.com
Godziny pracy biura:
poniedziałek – piątek 7:00 – 15:00

W czasie epidemii jednym z ważniejszych zadań jest zapewnienie ciągłości odbioru odpadów

Firma

o naszej Spółce

System

gospodarki odpadami

Edukacja

system i segregacja

Informacja ZGK „Bolesław” Sp. z o.o. w Bolesławiu

Koronawirus: ułatw pracę odbierającym odpady

W czasie epidemii koronowirusa jednym z ważniejszych zadań jest zapewnienie ciągłości odbioru odpadów.  Dlatego prosimy  o zwrócenie szczególnej uwagi kilka ważnych aspektów, ułatwiających nam codzienną pracę:

  • Nieparkowanie przed wiatami śmietnikowymi – auta osób przebywających w miejscu zamieszkania blokują dojazd do śmietników, w ten sposób uniemożliwiając odebranie odpadów
  • Ograniczenie bezpośredniego kontaktu z pracownikami służb odbierających odpady komunalne – nie narażajmy tych osób na potencjalne zagrożenie, bo nie będzie miał kto odbierać odpadów;
  • Jeśli jesteś chory lub przeziębiony, chusteczki, rękawiczki czy maseczki zapakuj do foliowej torebki i wyrzuć do odpadów zmieszanych.
  • Zawiązywanie worków z odpadami segregowanymi, tak aby wiatr i przejeżdżające samochody nie powodowały przemieszczania się  odpadów w obrębie ulic.
  • Wrzucanie do worków odpadów w takiej ilości, która nie spowoduje ich rozerwania przy załadunku.

Chrońmy pracowników, którzy nie mogą wykonywać swoich zadań zdalnie.

Zakład Gospodarki Komunalnej „Bolesław” Sp. z o.o.
ul. Osadowa 1
32-329 Bolesław
NIP: 637-000-43-35, REGON: 272661647

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr 0000041504,
Kapitał zakładowy: 2 820 500,00 zł

Sekretariat
tel. +48 32 64 61 148
fax +48 32 64 61 148
e-mail: biuro@zgkboleslaw.com
Godziny pracy biura:
poniedziałek – piątek 7:00 – 15:00

XII Ogólnopolska Konferencja KIGO

Firma

o naszej Spółce

System

gospodarki odpadami

Edukacja

system i segregacja

XII Ogólnopolska Konferencja KIGO – wizyta uczestników na terenie ZGK „Bolesław”

W piątek, 31 stycznia 2019 r., na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bolesławiu, odbyła się wizytacja uczestników konferencji organizowanej przez Krajową Izbę Gospodarki Odpadami. W trakcie spotkania prezes ZGK „Bolesław” Robert Nielaba przybliżył historię spółki oraz specyfikę jej działalności.

W dniach od 30  stycznia do 1 lutego 2020r. w krakowskim Hotelu QUBUS odbywała się XII Ogólnopolska Konferencja „System gospodarki odpadami w dobie realizacji modelu gospodarki obiegu zamkniętego” organizowana przez Krajową Izbę Gospodarki Odpadami oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Krakowie.

Tematem przewodnim forum były zagadnienia dotyczące systemu gospodarki odpadami w Polsce oraz perspektyw rozwoju branży. Konferencja miała na celu zaprezentowanie najnowszych zmian prawnych i systemowych w tej dziedzinie oraz wymianę doświadczeń pomiędzy przedstawicielami poszczególnych przedsiębiorstw.

Oprócz wykładów i udziału w dyskusjach, uczestnicy wydarzenia odwiedzili w jego trakcie również instalację mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych znajdującą się na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej „Bolesław”.

– Podstawową działalnością spółki jest zbiórka, unieszkodliwianie odpadów i odzysk surowców wtórnych, który odbywa się na zmodernizowanej linii do segregacji, oddanej do użytku w 2015 roku. Wykorzystujemy do tego celu flotę samochodową składającą się z ponad  30 pojazdów, obsługującą 11 okolicznych gmin – wyliczał na wstępie swojego wystąpienia Robert Nielaba.

Jednym z głównych tematów poruszanych w trakcie konferencji była forma organizacyjno-prawna przedsiębiorstw zajmujących się zagospodarowaniem odpadów oraz sposoby zlecania zadań przez gminy. Część gmin realizuje bowiem takie zadania w oparciu o system zamówień „in-house”, czyli własnymi siłami. Zamiast ogłaszać przetarg na odbiór odpadów, zlecają one takie zadanie podległym sobie przedsiębiorstwom. Działalność ZGK „Bolesław” znacznie wykracza jednak poza granice swojej macierzystej gminy.

– ZGK „Bolesław” to spółka ze stuprocentowym udziałem Gminy Bolesław. Ja jednak określam to przedsiębiorstwo jako podmiot publiczny o charakterze komercyjnym. Dlaczego? Dochody z obsługi naszego rodzimego samorządu stanowią bowiem poniżej 5 % przychodów firmy. Pozostałe zlecenia realizujemy dla innych miast i gmin oraz podmiotów prywatnych – mówił prezes ZGK „Bolesław”.

Jak tłumaczył w dalszej części spotkania, taki model daje firmie elastyczność i możliwość szybkiego reagowania na dynamiczne zmiany zachodzące na rynku. Dzięki dobrej strategii i wykwalifikowanej kadrze może ona z sukcesami konkurować zarówno z lokalnymi firmami, jak i dużymi firmami o charakterze korporacyjnym.

W trakcie wizyty wiele czasu poświęcono na kwestie dotyczące dalszego rozwoju firmy – W wyniku niedawnej zmiany przepisów nastąpiło zniesienie regionalizacji. Umożliwia nam to otwarcie się na nowe rynki. Dla przykładu mogę powiedzieć, że niedawno otrzymaliśmy nawet pytanie dotyczące możliwości zagospodarowania odpadów w sortowni pochodzących z Warszawy – podkreślał Robert Nielaba.

Nie obyło się także bez rozmów na tematy ekologii i ochrony środowiska – Kluczową rolę ogrywają dla nas jednak okoliczne gminy. Duży nacisk kładziemy więc na aspekty środowiskowe. Na przestrzeni minionych lat zainwestowaliśmy w pojazdy do transportu śmieci napędzane gazem CNG. Obecnie tankujemy je przy okazji obsługi samorządów, na terenie których znajdują się stacje do tankowania gazem ziemnym. W przyszłości chcemy jednak wybudować własny obiekt tego typu – mówił gospodarz wydarzenia. W tym celu spółka w grudniu ubiegłego roku zakupiła nieruchomość zlokalizowaną w sąsiedniej gminie obok drogi krajowej nr 94.  

Spotkanie zakończyło się prezentacją makiety przedstawiającej przedsiębiorstwo oraz wizytą na terenie hali, w której znajduje się instalacja do mechaniczno–biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych.

 

Zakład Gospodarki Komunalnej „Bolesław” Sp. z o.o.
ul. Osadowa 1
32-329 Bolesław
NIP: 637-000-43-35, REGON: 272661647

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr 0000041504,
Kapitał zakładowy: 2 820 500,00 zł

Sekretariat
tel. +48 32 64 61 148
fax +48 32 64 61 148
e-mail: biuro@zgkboleslaw.com
Godziny pracy biura:
poniedziałek – piątek 7:00 – 15:00

O naszej przyjaźni z ekologią – wręczenie nagród uczestnikom Ekologicznego Konkursu Dziennikarskiego

Firma

o naszej Spółce

System

gospodarki odpadami

Edukacja

system i segregacja

O naszej przyjaźni z ekologią – wręczenie nagród uczestnikom Ekologicznego Konkursu Dziennikarskiego

 
Wszem i wobec informujemy, że Ekologiczny Konkurs Dziennikarski został rozstrzygnięty! Skoro było rozstrzygnięcie, konieczne są nagrody! Aby nasza zdolna młodzież mogła poczuć się prawie jak na gali wręczenia Oscarów, zorganizowaliśmy na terenie naszej Spółki oficjalne wręczenie nagród. Ale nie, nie była to impreza pełna zadęcia i pompy. Raczej skromna uroczystość. Zarówno młodzież, jak i ich opiekunowie zjawili się punktualnie. Zresztą, kto z nas nie lubi być nagradzanym? Po krótkim przemówieniu Prezesa Zarządu, Członka Zarządu Spółki oraz członków komisji oceniającej prace, nastąpiła najbardziej wyczekiwana część spotkania – wręczenie zasłużonych nagród. Każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy dyplom, jednak to nie on wzbudził największe zadowolenie.
 

Odwiedziny młodzieży w naszej sortowni

Odwiedziny młodzieży w naszej sortowni (foto: Grzegorz Turski)
 
Radość w oczach zdobywczyni I miejsca – pomysłowej Karoliny Kuchny – tylko utwierdziła nas w przekonaniu, że podjęta decyzja była jak najbardziej słuszna! Zwyciężczyni, zgodnie z regulaminem konkursu, otrzymała tablet. Dodatkowo szkoła, do której uczęszcza laureatka – Szkoła Podstawowa numer 1 w Bukownie, otrzymała nagrodę specjalną. Należy wspomnieć, że zwycięska praca została opublikowana na portalu internetowym  „ExPress” The Australian- Polish Magazin oraz stronie internetowej ZGK „Bolesław” Sp. z o.o.
 
Nagrodzeni II miejscem trzej zdolni muszkieterowie: Adam Grześka, Jan Kopa oraz Bartosz Łonak; oraz III miejscem – cechujący się rozbrajającą szczerością oraz niesamowitym poczuciem humoru Tymon Sadok; otrzymali inteligentne zegarki Smartwatch, które będą odmierzały tylko szczęśliwe chwile. Wyróżnieni: Kamil Siemieński, Alan Tomsia, Krzysztof Waszkiewicz, Filip Łuckiewicz, Jakub Dziura oraz Klaudia Drózd zostali nagrodzeni gadżetami elektronicznymi, dzięki którym słuchanie muzyki będzie czystą przyjemnością. Wszyscy uczestnicy otrzymali gadżety firmowe. Należy tutaj wspomnieć, że mamy nadzieję, iż picie herbaty w biało-pomarańczowym kubku z logo naszej firmy będzie przypominało wizytę w ZGK „Bolesław” Sp. z o.o., a każdy kolejny łyk będzie przywodził na myśl proekologiczne działania.
 
Ciągle jeszcze pozostajemy pod ogromnym wrażeniem kunsztu dziennikarskiego naszych młodych mieszkańców Bolesławia i Bukowna. Jesteśmy pewni, że przyszłe edycje konkursu wyłonią kolejne niezwykłe talenty naszej zdolnej młodzieży, a my jako firma komunalna osiągniemy swój cel, którym jest edukacja ekologiczna.
 
Poniżej praca naszej zwyciężczyni – Karoliny Kuchny.
 
O naszej przyjaźni z ekologią
 
Po ostatniej szkolnej wycieczce do Zakładu Gospodarki Komunalnej „Bolesław” w Bolesławiu Sp. z o.o. zaczęłam zastanawiać się, jak to właściwie jest z tą naszą ekologią? Przecież to dziś tak bardzo popularne zagadnienie, o którym każdy z nas słyszał, ale czy tak naprawdę robimy coś w tym kierunku? Oczywiście, każdy z nas potrafi na przykład wymienić zasady segregacji odpadów czy możliwości ponownego wykorzystania różnych produktów? Ale czy to wystarczy do ochrony środowiska przed dalszą degradacją? Czy nie jest przypadkiem tak, że wszyscy trochę na co dzień zapominamy o tym, jakie działania są dobre dla środowiska?
 

Widok ilości śmieci na wysypisku pokazał mi, że z tą naszą ekologią to chyba nie do końca się zaprzyjaźniliśmy. A informacja, że ilość śmieci z roku na rok wzrasta, tylko utwierdziła mnie w tym przekonaniu. Gdybyśmy zapytali kogokolwiek z nas, czy postępuje ekologicznie, to wszyscy zapewne odpowiedzieliby twierdząco. Tylko czy w naszych codziennych działaniach pamiętamy o ochronie naszego środowiska i czy mamy ekologiczne DNA? Moim zdaniem – nie. Ilość śmieci rośnie, a nasze codzienne działania w zakresie ochrony przyrody najczęściej kończą się na segregacji śmieci i ich wrzucaniu do kosza. Same sortownie śmieci i przedsiębiorstwa zajmujące się odpadami, choćby te najnowocześniejsze – jak nasz Zakład Gospodarki Komunalnej „Bolesław” – nie rozwiążą problemu rosnącej góry odpadów komunalnych. Potrzebna jest choćby niewielka, dodatkowa aktywność każdego z nas – na przykład prowadzenie gospodarki odpadami w obiegu zamkniętym. I choć brzmi to strasznie i niezrozumiale, to wydaje się, że każdy z nas może takie działania prowadzić. Jak? Wydłużając okres wykorzystywania różnych przedmiotów. Czy zawsze nowe jest lepsze? Czy nie możemy sami zrobić coś z niczego? Przecież korzystniejszym rozwiązaniem jest wykonanie prezentu samodzielnie, na przykład skrzyneczki na zioła, kwiaty lub skarby z niepotrzebnych deseczek niż kupienie nowej rzeczy w sklepie. Dodatkowo, sięgając po takie rozwiązanie, zawsze mamy szansę na unikatowy prezent, a ile przy tym zabawy.

Nasze ekologiczne DNA możemy zbudować również poprzez świadome zakupy. Sama wiem, że rzadko na zakupach rozważałam wpływ mojej decyzji na środowisko. Postanowiłam poćwiczyć swoje ekologiczne nawyki i teraz wybieram produkty w opakowaniach, które można łatwiej przetworzyć, np. szklane, nawet mam „nowy” szklany wazon.
 

Oczywiście dbanie o naszą planetę to nie tylko „drugie życie” niektórych śmieci. Nie możemy przechodzić, nie reagując na porozrzucane butelki, papierki czy nielegalne wysypiska śmieci. Nie potrafię zrozumieć, dlaczego ktoś wyrzuca śmieci do lasu, jeżeli może wyrzucić je do kosza. Nawet nie da się tego wytłumaczyć innym poczuciem estetyki. Obyśmy tylko w przyszłości nie podziwiali w lasach wyłącznie śladów ludzkiej bytności. Przecież najlepszym prezentem dla naszych leśnych przyjaciół jest nasza niezauważona wizyta. Ciekawe, czy u siebie w domu też chcielibyśmy „gościć” plastikową reklamówkę przez 20 lat, aluminiową puszkę 200 lat, plastikową butelkę 450 lat, a szklaną aż 4000 lat. Co najgorsze – dla zwierząt to nieproszeni goście, których sami nie mogą się pozbyć. Oni także czasem powodują dodatkowe straty jak choćby pożary czy wyginięcie niektórych gatunków roślin lub zwierząt. Może warto na rodzinnej, leśnej wycieczce rowerowej zrobić zawody, kto zbierze więcej śmieci. Taki zwyczaj pomoże nam zbudować kolejny element ekologicznego DNA, a nić przyjaźni ze środowiskiem znacznie się umocni.<

 
Nie możemy zapominać także o ochronie powietrza, które z roku na rok, zwłaszcza w okresie zimowym, jest coraz gorszej jakości. Smog ogranicza naszą aktywność na powietrzu, przyczynia się do pogorszania stanu naszego zdrowia. Niezrozumiałe jest „obdarzanie” siebie i sąsiadów szkodliwymi związkami chemicznymi poprzez spalanie przede wszystkim śmieci. Powinniśmy bezwzględnie stosować równanie: śmieci = kosz, a nie śmieci = piec. Może warto też czasem zamienić samochód na rower. To nie tylko lepsze dla zdrowia, ale także dla naszego przyjaciela – środowiska.
 
Przyjaźń z ekologią wydaje się nietrudna, ale – jak każda przyjaźń – wymaga pielęgnacji i wysiłku. Ziemia każdego z nas obdarza bezwarunkową przyjaźnią, dając możliwość korzystania z jej zasobów, możliwość podziwiania jej piękna czy wypoczywania na łonie natury. Nie możemy tylko brać, musimy też coś od siebie dać, aby w przyszłości nie obudzić się na śmieciowej planecie, gdzie skrawek trawy będzie można znaleźć tylko w parkach. Nasza odpowiedzialność za ochronę przyrody nie kończy się na worku ze śmieciami. Każdy z nas przy niewielkim wysiłku może zostawić swój ekologiczny ślad i zachować niezwykłość naszej planety dla kolejnych pokoleń. To wymaga tylko odrobiny chęci, w zasadzie nie więcej niż obejrzenie czy przeczytanie nowego postu czy smsa. Z czasem nasze małe ekologiczne działania zbudują ekologiczne DNA.
Warto zacząć już dzisiaj umacniać naszą przyjaźń z ekologią.

Zakład Gospodarki Komunalnej „Bolesław” Sp. z o.o.
ul. Osadowa 1
32-329 Bolesław
NIP: 637-000-43-35, REGON: 272661647

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr 0000041504,
Kapitał zakładowy: 2 820 500,00 zł

Sekretariat
tel. +48 32 64 61 148
fax +48 32 64 61 148
e-mail: biuro@zgkboleslaw.com
Godziny pracy biura:
poniedziałek – piątek 7:00 – 15:00

Skip to content