XII Ogólnopolska Konferencja KIGO

Firma

o naszej Spółce

System

gospodarki odpadami

Edukacja

system i segregacja

XII Ogólnopolska Konferencja KIGO – wizyta uczestników na terenie ZGK „Bolesław”

W piątek, 31 stycznia 2019 r., na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bolesławiu, odbyła się wizytacja uczestników konferencji organizowanej przez Krajową Izbę Gospodarki Odpadami. W trakcie spotkania prezes ZGK „Bolesław” Robert Nielaba przybliżył historię spółki oraz specyfikę jej działalności.

W dniach od 30  stycznia do 1 lutego 2020r. w krakowskim Hotelu QUBUS odbywała się XII Ogólnopolska Konferencja „System gospodarki odpadami w dobie realizacji modelu gospodarki obiegu zamkniętego” organizowana przez Krajową Izbę Gospodarki Odpadami oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Krakowie.

Tematem przewodnim forum były zagadnienia dotyczące systemu gospodarki odpadami w Polsce oraz perspektyw rozwoju branży. Konferencja miała na celu zaprezentowanie najnowszych zmian prawnych i systemowych w tej dziedzinie oraz wymianę doświadczeń pomiędzy przedstawicielami poszczególnych przedsiębiorstw.

Oprócz wykładów i udziału w dyskusjach, uczestnicy wydarzenia odwiedzili w jego trakcie również instalację mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych znajdującą się na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej „Bolesław”.

– Podstawową działalnością spółki jest zbiórka, unieszkodliwianie odpadów i odzysk surowców wtórnych, który odbywa się na zmodernizowanej linii do segregacji, oddanej do użytku w 2015 roku. Wykorzystujemy do tego celu flotę samochodową składającą się z ponad  30 pojazdów, obsługującą 11 okolicznych gmin – wyliczał na wstępie swojego wystąpienia Robert Nielaba.

Jednym z głównych tematów poruszanych w trakcie konferencji była forma organizacyjno-prawna przedsiębiorstw zajmujących się zagospodarowaniem odpadów oraz sposoby zlecania zadań przez gminy. Część gmin realizuje bowiem takie zadania w oparciu o system zamówień „in-house”, czyli własnymi siłami. Zamiast ogłaszać przetarg na odbiór odpadów, zlecają one takie zadanie podległym sobie przedsiębiorstwom. Działalność ZGK „Bolesław” znacznie wykracza jednak poza granice swojej macierzystej gminy.

– ZGK „Bolesław” to spółka ze stuprocentowym udziałem Gminy Bolesław. Ja jednak określam to przedsiębiorstwo jako podmiot publiczny o charakterze komercyjnym. Dlaczego? Dochody z obsługi naszego rodzimego samorządu stanowią bowiem poniżej 5 % przychodów firmy. Pozostałe zlecenia realizujemy dla innych miast i gmin oraz podmiotów prywatnych – mówił prezes ZGK „Bolesław”.

Jak tłumaczył w dalszej części spotkania, taki model daje firmie elastyczność i możliwość szybkiego reagowania na dynamiczne zmiany zachodzące na rynku. Dzięki dobrej strategii i wykwalifikowanej kadrze może ona z sukcesami konkurować zarówno z lokalnymi firmami, jak i dużymi firmami o charakterze korporacyjnym.

W trakcie wizyty wiele czasu poświęcono na kwestie dotyczące dalszego rozwoju firmy – W wyniku niedawnej zmiany przepisów nastąpiło zniesienie regionalizacji. Umożliwia nam to otwarcie się na nowe rynki. Dla przykładu mogę powiedzieć, że niedawno otrzymaliśmy nawet pytanie dotyczące możliwości zagospodarowania odpadów w sortowni pochodzących z Warszawy – podkreślał Robert Nielaba.

Nie obyło się także bez rozmów na tematy ekologii i ochrony środowiska – Kluczową rolę ogrywają dla nas jednak okoliczne gminy. Duży nacisk kładziemy więc na aspekty środowiskowe. Na przestrzeni minionych lat zainwestowaliśmy w pojazdy do transportu śmieci napędzane gazem CNG. Obecnie tankujemy je przy okazji obsługi samorządów, na terenie których znajdują się stacje do tankowania gazem ziemnym. W przyszłości chcemy jednak wybudować własny obiekt tego typu – mówił gospodarz wydarzenia. W tym celu spółka w grudniu ubiegłego roku zakupiła nieruchomość zlokalizowaną w sąsiedniej gminie obok drogi krajowej nr 94.  

Spotkanie zakończyło się prezentacją makiety przedstawiającej przedsiębiorstwo oraz wizytą na terenie hali, w której znajduje się instalacja do mechaniczno–biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych.

 

Zakład Gospodarki Komunalnej „Bolesław” Sp. z o.o.
ul. Osadowa 1
32-329 Bolesław
NIP: 637-000-43-35, REGON: 272661647

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr 0000041504,
Kapitał zakładowy: 2 820 500,00 zł

Sekretariat
tel. +48 32 64 61 148
fax +48 32 64 61 148
e-mail: biuro@zgkboleslaw.com
Godziny pracy biura:
poniedziałek – piątek 7:00 – 15:00

Skip to content