Nowa baza transportowa Zakładu Gospodarki Komunalnej „Bolesław”

Firma

o naszej Spółce

System

gospodarki odpadami

Edukacja

system i segregacja

Nowa baza transportowa Zakładu Gospodarki Komunalnej „Bolesław”

Kilka lat temu została zatwierdzona przez Zgromadzenie Wspólników naszej spółki, którego reprezentantem w imieniu Gminy Bolesław jest Wójt Gminy Bolesław Krzysztof Dudziński decyzja o zakupie działki w Bolesławiu przy ulicy Wyzwolenia pod budowę nowej bazy transportowej. Decyzję wymusiło znaczne zwiększenie rynku odbioru odpadów w ostatnich latach na terenie Małopolski Zachodniej. Ta baza będzie służyć głównie pracownikom Działu Usług Komunalnych, czyli jak się u nas ten dział określa „transportu”. Przeniosą się tam kierowcy, pomocnicy, dyspozytorzy i pracownicy biura obsługi klienta.

Zakres I etapu inwestycji obejmuje: budowę infrastruktury drogowej – utwardzenia ciągów jezdnych i miejsc parkingowych, w tym budowę miejsc postojowych dla samochodów ciężarowych, budowę miejsc postojowych dla samochodów osobowych, w tym dla samochodów osobowych osób niepełnosprawnych, budowę infrastruktury technicznej, zabudowę miejsca pod zbiornik na olej napędowy, budowę magazynu, zagospodarowanie i uporządkowanie terenu, ukształtowanie terenu, budowę jednostanowiskowej myjni otwartej dla samochodów ciężarowych oraz budowę wewnętrznej stacji tankowania CNG. Ten etap jest w trakcie realizacji i zostanie zakończony w tym roku. Zakres II etapu inwestycji obejmuje budowę budynku biurowo-socjalnego dla kierowców, pomocników, dyspozytorów oraz biura obsługi klienta.

Trzeba podkreślić, że inwestycja jest realizowana w bardzo dobrym tempie dzięki wyłonionej firmie oraz ogromnemu zaangażowaniu nadzorujących ją naszych pracowników, a w szczególności Kierownika Działu Usług Komunalnych Tomasza Kieresa.

Projekt pierwszego etapu wykonała Pracownia Architektoniczna KLU – mgr inż. arch. Klaudia Urbanowska, natomiast projekt budynku biurowo-socjalnego krakowskie biuro projektowe Studio Architektoniczne Wojciech Kozub , które między innymi jest twórcą koncepcji architektoniczno- funkcjonalnej nowej siedziby Archiwum Narodowego w Krakowie Oddział w Nowym Sączu.

Robert Nielaba
Prezes Zarządu ZGK „Bolesław” Sp. z o.o.

Zakład Gospodarki Komunalnej „Bolesław” Sp. z o.o. 32-329 Bolesław ul. Osadowa 1; telefon: +48 32 64 61 148, fax: +48 32 64 61 148, e-mail: biuro@zgkboleslaw.com; NIP: 637-000-43-35, REGON: 272661647; Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr 0000041504, Kapitał zakładowy: 2 820 500,00 zł

Nowa Perspektywa. Tak tworzy się historię…

Firma

o naszej Spółce

System

gospodarki odpadami

Edukacja

system i segregacja

Nowa Perspektywa. Tak tworzy się historię…

Gdy 22 grudnia 2022 roku podpisywaliśmy w Krakowie jako Zarząd ZGK „Bolesław” umowę z Siecią Badawczą Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny w sprawie zakupu działki – nie byliśmy przekonani co do tego zakupu. Tak naprawdę inicjatorem tego działania był reprezentujący wspólnika czyli Gminę Bolesław – Wójt Gminy Krzysztof Dudziński. Przekonał nas do tego zakupu i utwierdzał, że jest to miejsce o dużym potencjale.

Po pierwszych pracach wyburzeniowych i pierwszych wynikach badania gruntu celem przygotowania projektu planu remediacji przyszedł czas na zastanowienie się nad koncepcją zagospodarowania tego terenu. Wyburzone budynki hali odlewni i warsztatów otworzyły nową perspektywę zagospodarowania centrum Bolesławia. Wówczas rozpoczęły się poszukiwania wykonawcy. Pierwsze zapytanie skierowaliśmy do krakowskiej znanej firmy , która projektuje budynek na terenie nowej bazy transportowej , jednocześnie zwróciliśmy się do biur bliższych naszemu otoczeniu – stosunkowo młodych – jednak już posiadających swoje doświadczenie. Zależało nam na świeżości koncepcji i nowatorskim spojrzeniu. I to był strzał w dziesiątkę. Powstała koncepcja zagospodarowania centrum Bolesławia , która przy niewielkim naszym wkładzie w postaci kilku pomysłów wcisnęła nas w fotele.

Projekt koncepcji urbanistyczno – architektonicznej zagospodarowania terenu centrum Bolesławia przy ul. Głównej objął przestrzeń rekreacyjną, układ projektowanych budynków, ich formę architektoniczną i rozmieszczenie na działkach, które zostało wkomponowane w istniejącą przestrzeń tej części Bolesławia. W ramach inwestycji zaplanowano budowę:

• budynku mieszkalnego wielorodzinnego, trzysegmentowego z garażem w poziomie przyziemia;
• budynku handlowo – usługowo – biurowego;
• budynku sali wielofunkcyjnej z zapleczem i częścią gastronomiczną;
• parkingu ogólnodostępnego
• przestrzeni rekreacyjnej.

W obrębie czterokondygnacyjnego (trzysegmentowego) budynku mieszkalnego zaprojektowano ok. 56 mieszkań z dużymi tarasami lub indywidualnymi ogrodami. W poziomie przyziemia znajdować się będą miejsca parkingowe, komórki lokatorskie i pomieszczenia techniczne.

Na skrzyżowaniu ulic Głównej i Kopalnianej znajdować się będzie budynek o przeznaczeniu handlowo – usługowo – biurowym. W obrębie parteru na powierzchni ok. 1000 m2 zaprojektowano lokale handlowe i usługowe o możliwości kształtowania dowolnej wielkości. Na I i II piętrze o łącznej powierzchni ok 2000 m2 znajdować się będą biura, sale konferencyjne, pomieszczenia zaplecza hignieniczo – sanitarnego oraz pomieszczenia techniczne.

W centralnej części założenia zaprojektowano budynek z salą wielofunkcyjną o pow. ok. 750m2 wraz z pomieszczeniami stanowiącymi zaplecze sali oraz częścią gastronomiczną. Budynek ten jest funkcjonalnie połączony z główną częścią założenia czyli ogólnodostępną przestrzenią rekreacyjną. Przestrzeń ta zawiera altanki, niewielką muszlę koncertową oraz elementy małej architektury (ławki, kosze), uporządkowaną zieleń w postaci trawników, krzewów i drzew ozdobnych. Całość uzupełnia dyskretne oświetlenie całego terenu.

Planuje się pozostawienie części budynku dawnego szybu „Aleksander”. Budynek zostanie podświetlony oraz przykryty nowym przeszklonym dachem i będzie wykorzystywany jako miejsce wystaw i wernisaży.

Całość założenia próbuje nawiązać do tradycyjnej architektury obiektów związanych z górnictwem poprzez zastosowanie jako elementów wykończeniowych: cegły, elementów metalowych i drewnianych. Bardzo istotną część założenia stanowi wszechobecna zieleń.
Koncepcję wykonały we współpracy dwie pracownie architektoniczne : Pracownia Architektoniczna KLU – mgr inż. arch. Klaudia Urbanowska oraz Pracownia Architektoniczna A3 arch. M.Bróg, inż. P. Jamroś, inż. J. Łaskawiec.

Teraz przed nami ogromne wyzwanie – poszukiwanie środków unijnych na rewitalizację tego terenu . Ale jesteśmy dobrej myśli i wspólnie z Wójtem jesteśmy zdeterminowani do podjęcia wszelkich możliwych kroków, aby je pozyskać. I jeżeli ktoś nam powie , że pewne części nie będą dochodowe odpowiem słowami prof. Władysława Bartoszewskiego „Są w życiu rzeczy, które warto i są takie, które się opłaca…… i nie zawsze to co warto – się opłaca, nie zawsze to co się opłaca – warto.”

Robert Nielaba
Prezes Zarządu ZGK „Bolesław” Sp. z o.o.

Zakład Gospodarki Komunalnej „Bolesław” Sp. z o.o. 32-329 Bolesław ul. Osadowa 1; telefon: +48 32 64 61 148, fax: +48 32 64 61 148, e-mail: biuro@zgkboleslaw.com; NIP: 637-000-43-35, REGON: 272661647; Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr 0000041504, Kapitał zakładowy: 2 820 500,00 zł

Światowy Dzień Recyklingu: ZGK Bolesław wspiera praktyki recyklingowe

Firma

o naszej Spółce

System

gospodarki odpadami

Edukacja

system i segregacja

Światowy Dzień Recyklingu: ZGK Bolesław wspiera praktyki recyklingowe

Światowy Dzień Recyklingu, obchodzony każdego roku 18 marca, ma na celu podniesienie świadomości na temat znaczenia recyklingu dla ochrony naszej planety. To dzień, który zachęca wszystkich – od pojedynczych osób po duże przedsiębiorstwa – do przyjęcia praktyk recyklingowych, które mogą znacznie zmniejszyć ślad węglowy, zmniejszyć ilość odpadów trafiających na wysypiska i wspierać gospodarkę obiegu zamkniętego. Zakład Gospodarki Komunalnej w Bolesławiu jest przykładem, jak lokalne inicjatywy mogą przyczyniać się do globalnych wysiłków na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Fot. archiwum

Zajmując się gospodarką odpadami na poziomie lokalnym na co dzień, nasz Zakład odgrywa kluczową rolę w edukowaniu mieszkańców na temat segregacji odpadów, ich ponownego wykorzystania oraz recyklingu. Dzięki inicjatywom takim jak: organizacja punktów zbiórki selektywnej, spotkań edukacyjnych oraz współpracy ze szkołami i przedsiębiorstwami, budujemy kulturę recyklingu. Przyczyniamy się do ochrony środowiska, ale również inspirujemy lokalną społeczność do aktywnego udziału w procesach recyklingowych. Dzięki edukacji i promocji tego typu działań mieszkańcy mogą lepiej zrozumieć, jak ważną rolę odgrywają ich codzienne decyzje.

Przykłady recyklingu:

Recykling papieru i tektury – proces ten polega na odzyskiwaniu starego papieru i kartonów, które następnie są przetwarzane w celu wytworzenia nowego papieru. Działania takie pomagają w zmniejszeniu wycinki drzew i zużycia wody.

Recykling szkła – szkło jest materiałem, który można recyklingować w nieskończoność, bez utraty jakości. Zbiórka butelek i słoików szklanych, a następnie ich przetworzenie na nowe produkty szklane, to działania znacząco obniżające emisję dwutlenku węgla i zużycie surowców naturalnych.

Recykling plastiku – choć jest to wyzwanie ze względu na różnorodność typów plastiku, recykling tego materiału może przybrać formę przetwarzania odpadów plastikowych na nowe opakowania, elementy konstrukcyjne czy nawet odzież. Inicjatywy takie jak zbiórka nakrętek plastikowych mogą również wspierać cele charytatywne.

Kompostowanie odpadów organicznych – choć nie jest to tradycyjny recykling, przetwarzanie odpadów organicznych na kompost stanowi ważny element gospodarki odpadami. Kompost może być wykorzystywany do wzbogacania gleby, co przyczynia się do zrównoważonej produkcji żywności.

Upcykling (ponowne wykorzystanie w górę) – polega to na przekształcaniu odpadów lub niechcianych produktów w materiały o wyższej wartości użytkowej lub estetycznej. Przykłady mogą obejmować przekształcanie starych opon w meble ogrodowe czy używanie zużytych butelek plastikowych do tworzenia dekoracyjnych przedmiotów.

Światowy Dzień Recyklingu przypomina nam, że każde działanie, niezależnie od jego skali, jest ważnym krokiem w kierunku ochrony naszej planety. Tak więc, obchodzenie Światowego Dnia Recyklingu to nie tylko okazja do refleksji nad naszymi codziennymi nawykami związanymi z odpadami, ale również moment, by docenić i wspierać działania instytucji, które na co dzień pracują nad tym, by nasz świat był czystszy i bardziej zrównoważony.

GPT

Zakład Gospodarki Komunalnej „Bolesław” Sp. z o.o. 32-329 Bolesław ul. Osadowa 1; telefon: +48 32 64 61 148, fax: +48 32 64 61 148, e-mail: biuro@zgkboleslaw.com; NIP: 637-000-43-35, REGON: 272661647; Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr 0000041504, Kapitał zakładowy: 2 820 500,00 zł

Kompostownia odpadów zielonych

Firma

o naszej Spółce

System

gospodarki odpadami

Edukacja

system i segregacja

Kompostownia odpadów zielonych

Jak wynika z Krajowego Planu Gospodarki Opadami, bioodpady stanowią ilościowo bardzo poważną część odpadów komunalnych, a ich ilość stale rośnie. Wdrożenia we wszystkich gminach w kraju systemów selektywnego odbierania odpadów zielonych i innych bioodpadów u źródła sprawiło, że zaczęto poświęcać coraz więcej uwagi sposobom ich przetwarzania celem uzyskania lepszego materiału wyjściowego po procesach kompostowania, a tym samym możliwości uzyskania wyższych poziomów recyklingu.

Od kilku lat w Zakładzie Gospodarki Komunalnej „Bolesław” prowadzone są działania mające na celu minimalizację wpływu przetwarzania odpadów na mieszkańców i otoczenie. Ostatnie lata przyniosły szereg rozwiązań modernizacyjnych na całej instalacji przetwarzania odpadów zielonych i innych bioodpadów, zwanej potocznie kompostownią odpadów zielonych.

 

Modernizacja instalacji przetwarzania odpadów zielonych

 

Zgromadzenie Wspólników Zakładu Gospodarki Komunalnej „Bolesław” Sp. z o.o., którego reprezentantem w imieniu Gminy Bolesław jest Wójt Krzysztof Dudziński kilka lat temu, zatwierdzając coroczne plany inwestycyjne Spółki, zwracało szczególną uwagę na inwestycje związane z ograniczeniem ewentualnych uciążliwości zapachowych powstających w wyniku prowadzonej działalności.

W tym zakresie zrealizowano inwestycje polegające na zmianach technologicznych, które przyczyniły się do poprawy jakości powietrza, w szczególności dla mieszkańców Bolesławia i Bukowna.

Do najważniejszych wykonanych prac można zaliczyć:

1. likwidację otwartego zbiornika na odcieki na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych poprzez wykonanie zamkniętego zbiornika o pojemności 150 m3 wraz z systemem ujmującym odcieki i skierowaniem ich do ww. zbiornika w celu likwidacji parowania;

2. wykonanie dodatkowych studni odgazowujących wraz z modernizacją oczyszczania gazu składowiskowego, co przyczyniło się do mniejszej emisji niezorganizowanej;

3. wprowadzenie technologii oczyszczania powietrza procesowego pochodzącego z instalacji mechaniczno–biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych, co pozwoliło spełnić obwarowania wynikające z najlepszych dostępnych technik określonych w normach i dyrektywach europejskich, poprzez zamontowanie filtrów przeciwpyłowych, wykorzystanie powietrza z hali przyjęcia odpadów do procesów napowietrzania bioreaktorów, zmianę pokrycia bioreaktorów z membramy półprzepuszczalnej na płótno nieprzepuszczalne, odciąg powietrza procesowego z bioreaktorów i jego skierowanie do płuczki wodnej, a następnie do biofiltrów opartych o złoże biologiczne z zastosowaniem karpiny;

4. wdrożenie zautomatyzowanej technologii kompostowania kontenerowego na kompostowni odpadów zielonych i innych bioodpadów z zastosowaniem płuczki wodnej i biofiltra biologicznego z zastosowaniem karpiny oraz całkowitego ujęcia w system zamknięty odcieków pochodzących z prowadzonego procesu kompostowania.

 

Kompościk „Boluś” – produkt z odpadów zielonych ZGK „Bolesław”

 

W tym zakresie w ostatnich latach przeprowadzono m. in. remont części płyty kompostowni, umożliwiając wdrożenie technologii kompostowania kontenerowego. Na okres przejściowy – zapewne kilku lat – pozostawiono do dalszej eksploatacji kompostownię w technologii pryzmowej celem utrzymania kontynuacji procesów i dostosowania przepustowości do potrzeb obsługiwanych kilkunastu gmin. Dzięki temu zwiększono tę przepustowość z dotychczasowych 5 000 Mg/rok do 9 000 Mg/rok oraz podjęto działania technologiczno–administracyjno-prawne powodujące utratę statusu odpadu wytworzonego w technologii kompostowania pryzmowego na rzecz uzyskania środka poprawiającego właściwości gleby pn. „Kompościk Boluś”.

Zastosowana technologia kompostowania kontenerowego umożliwia obecnie skrócenie procesu technologicznego, a w szczególności ujęcie powietrza procesowego pochodzącego z intensywnej fazy kompostowania poprzez jego skierowanie do płuczki, a następnie biofitra biologicznego opartego na złożu karpiny.

Kontenerowa kompostownia odpadów zielonych i innych bioodpadów składa się z następujących elementów:

• kontenerów kompostujących – procesowych, 1 moduł – 8 szt;

• systemu napowietrzania;

• systemu odbioru odcieków;

• automatycznej kontroli procesu;

• kontenera biofiltra z płuczką.

Trzeba podkreślić, że w technologii kontenerowej proces kompostowania trwa znacznie krócej i ostatecznie otrzymujemy odpad stanowiący kompost o bardzo dobrych właściwościach fizyko chemicznych, jednak aby otrzymał on status produktu, musi oddzielnie przejść taką samą ścieżkę certyfikacji jak kompost na starszej części. Certyfikację łącznie z badaniami można rozpoczynać dopiero po uruchomieniu kompostowni kontenerowej i wytworzeniu kompostu. Niestety takie działania trwają kilka, a nawet kilkanaście miesięcy.

Zarząd, podejmując decyzję wdrażającą nową technologię, miał na uwadze wzrastającą z roku na rok ilość odpadów zielonych oraz przekonanie, że zastosowane rozwiązanie pozwoli poprawić i w znacznym stopniu ograniczyć ewentualne uciążliwości zapachowe mogące występować przy przetwarzaniu tego rodzaju odpadów.

Adam Muchajer
Zastępca Kierownika Działu
Przetwarzania Odpadów

Zakład Gospodarki Komunalnej „Bolesław” Sp. z o.o. 32-329 Bolesław ul. Osadowa 1; telefon: +48 32 64 61 148, fax: +48 32 64 61 148, e-mail: biuro@zgkboleslaw.com; NIP: 637-000-43-35, REGON: 272661647; Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr 0000041504, Kapitał zakładowy: 2 820 500,00 zł

Z topniejącymi lodowcami do wód dostają się metale ciężkie

Firma

o naszej Spółce

System

gospodarki odpadami

Edukacja

system i segregacja

Z topniejącymi lodowcami do wód dostają się metale ciężkie

Topniejące lodowce uwalniają do arktycznych wód zanieczyszczenia, kumulowane w pokrywie lodowej przez wieki. Naukowcy z PAN i UŚ wykazali, że przy czole lodowca stężenie metali ciężkich jest kilkukrotnie wyższe niż w dalszych częściach fiordu Hornsund.

Lodowiec

Lodowiec Fot. Pixabay.com

„Przy samym lodowcu te wartości wynoszą 2-3-krotność naturalnego stężenia i są kilkukrotnie większe niż w dalszej części fiordu. To mniej więcej taki sam poziom jak w otwartych wodach Bałtyku. Nie jest to drastyczna wartość, ale jednak czystość arktycznych wód jest naruszona, a proces może postępować” – podkreśliła w rozmowie z Nauką w Polsce kierowniczka badań dr hab. Agata Zaborska, prof. Instytutu Oceanologii PAN.

Naukowczyni dodała, że Arktyka – obok Antarktyki – jest uważana za ostatni rejon Ziemi najmniej zanieczyszczony przez działania człowieka.

„Dlatego też postanowiliśmy zbadać stężenia metali ciężkich, które dostają się z silnie topniejących obecnie lodowców do wód fiordów, aby móc oszacować, czy i jak wielkie zagrożenie mogą stanowić dla zwierząt i roślin” – wskazała badaczka zajmująca się zarówno badaniem zanieczyszczenia Arktyki, jak i procesami sedymentacji w środowisku wodnym, czyli opadaniem zawiesiny w wodzie.

Badania prowadzone są w ramach projektu „Oszacowanie dostawy metali ciężkich ze spływem słodkiej wody do ekosystemu fiordu arktycznego (Hornsund, Spitsbergen) – RELOAD”, finansowanego z NCN. W prace – obok naukowców z IO PAN – zaangażowali się także badacze z Instytutu Geofizyki PAN oraz Uniwersytetu Śląskiego.

Celem projektu jest oszacowanie ładunku metali ciężkich, które docierają do wód z dwóch największych lodowców w fiordzie Hornsund – to duży fiord znajdujący się w południowo-zachodniej części wyspy Spitsbergen, w norweskim archipelagu Svalbard, w Arktyce. To tam zlokalizowana jest Polska Stacja Polarna.

Jak przypomniała Zaborska, metale ciężkie – takie jak np. rtęć, kadm czy ołów – mogą być zagrożeniem dla organizmów, ponieważ są kancerogenne (rakotwórcze), wpływają negatywnie na układ immunologiczny i narządy wewnętrzne (np. wątrobę czy nerki). Mogą się kumulować w różnych tkankach jednego organizmu, a dodatkowo (jak np. rtęć) kumulować w organizmach z kolejnych poziomów łańcucha pokarmowego. Wtedy najbardziej narażone są zwierzęta szczytowe, którymi w Arktyce są m.in. niedźwiedzie polarne czy foki; dotyczy to również ludzi.

Metale ciężkie znajdujące się w arktycznej pokrywie lodowej w większości zostały przetransportowane tam przez atmosferę z terenów zurbanizowanych, a następnie spadły wraz ze śniegiem i zamarzły.

„Wykazaliśmy, że w rejonie fiordu Hornsund 75-80 proc. ołowiu pochodzi z Europy i Azji. Zbadaliśmy to na podstawie porównania stosunków izotopów ołowiu” – tłumaczyła badaczka.

Teraz, te skumulowane przez dekady zanieczyszczenia, wraz z topniejącymi lodowcami, są uwalniane do arktycznych wód, a stamtąd są rozprowadzane do oceanów.

„Oczywiście większość z tych zanieczyszczeń się rozcieńcza w wodzie morskiej, ale mimo to pewna część jest transportowana w różne rejony fiordu, a następnie może trafić do Morza Grenlandzkiego. Dzisiaj stężenia metali ciężkich nie są jeszcze wysokie, ale musimy je badać, by monitorować stan środowiska w Arktyce i móc przewidzieć możliwe konsekwencje” – podkreśliła Zaborska.

Badania terenowe naukowcy mają już za sobą. Wykorzystali w nich pływające roboty zdalnie sterowane, które podpływały bezpośrednio do lodowca i stamtąd pobierały próbki.

„Łódź może podpłynąć średnio na odległość 200 m od czoła lodowca; bliżej istnieje niebezpieczeństwo oderwania się lodu (cielenie się lodowca). Dzięki wykorzystaniu robota mamy próbki wprost ze źródła” – mówiła Zaborska.

Dodatkowo zespół glacjologów pobrał rdzenie śniegu, lodu oraz próbki wód z powierzchni lodowców.

Prace w laboratorium są na ukończeniu. Pełnych wyników naukowcy spodziewają się jesienią 2024 roku. 

Źródło: PAP MediaRoom

Zakład Gospodarki Komunalnej „Bolesław” Sp. z o.o. 32-329 Bolesław ul. Osadowa 1; telefon: +48 32 64 61 148, fax: +48 32 64 61 148, e-mail: biuro@zgkboleslaw.com; NIP: 637-000-43-35, REGON: 272661647; Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr 0000041504, Kapitał zakładowy: 2 820 500,00 zł

Skip to content