Wznowiliśmy ekowizyty w ZGK Bolesław

Firma

o naszej Spółce

System

gospodarki odpadami

Edukacja

system i segregacja

Wznowiliśmy ekowizyty w ZGK Bolesław

Po prawie dwóch latach przerwy, a dokładnie po roku i siedmiu miesiącach, wznowiliśmy ekowizyty w naszym zakładzie. Pierwszą po przerwie grupą byli uczniowie z klas 4 i 5 ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Olkuszu. Z zachowaniem odpowiednich środków ostrożności nasi młodzi goście, wraz z opiekunami, zwiedzili instalację do mechaniczno- biologicznego przetwarzania odpadów. Uczestnicy mieli niepowtarzalną okazję zobaczyć wszystkie etapy przetwarzania nieczystości stałych: od momentu wjazdu śmieciarki i wyładowania odpadów, aż po końcowy etap, w którym posortowane surowce czekają na odbiór do ponownego wykorzystania. No koniec zobaczyli film o naszej firmie, dowiedzieli się szerzej o potrzebie chronienia środowiska naturalnego oraz otrzymali drobne upominki.

Zapraszamy do obejrzenia krótkiego materiału filmowego z pierwszych odwiedzin po przerwie.

Przypomnijmy, że formułę ekowizyt wymyślił prezes ZGK Robert Nielaba. Edukacja ekologiczna stanowi, bowiem ważną część ogólnej strategii spółki. Nasza firma jest mocno zaangażowany w akcję edukowania zarówno dzieci, młodzieży jak i starszych.

Od października 2017 roku do marca 2020 roku na terenie zakładu organizowane były proekologiczne wycieczki dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Byli tu uczniowie ze wszystkich szkół podstawowych z gminy Bolesław i Bukowno, ale też przyjeżdżali goście z podstawowych i średnich szkół z Olkusza, Wolbromia czy Alwerni.

Dla uczniów szkół podstawowych z Bolesławia i Bukowna w 2019 roku  zorganizowaliśmy, wraz z polonijnym portalem „Express. The Australian-Polish Magazine”, ekologiczny konkurs dziennikarski.

Zakład Gospodarki Komunalnej „Bolesław” Sp. z o.o. 32-329 Bolesław ul. Osadowa 1; telefon: +48 32 64 61 148, fax: +48 32 64 61 148, e-mail: biuro@zgkboleslaw.com; NIP: 637-000-43-35, REGON: 272661647; Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr 0000041504, Kapitał zakładowy: 2 820 500,00 zł

Skip to content