Świętowaliśmy z OSP Laski jubileusz 100-lecia ich istnienia

Firma

o naszej Spółce

System

gospodarki odpadami

Edukacja

system i segregacja

Świętowaliśmy z OSP Laski jubileusz 100-lecia ich istnienia

W niedzielę 28 sierpnia br. druhny i druhowie z OSP Laski świętowali 100-lecie istnienia swojej jednostki. W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele ZGK „Bolesław” Sp. z o.o.: Krzysztof Dudziński – wójt gminy Bolesław, prezes Zarządu OSP Bolesław reprezentujący również Zgromadzenie Wspólników naszej firmy oraz prezes ZGK „Bolesław” Robert Nielaba.

Prezes Nielaba w imieniu własnym, Zarządu i całego zespołu ZGK złożył strażakom z OSP Laski najlepsze życzenia z okazji dostojnego jubileuszu oraz przekazał upominek w postaci miniatury wozu strażackiego.

druh Krzyszrof Dudziński – wójt gminy Bolesław, prezes Zarządu OSP Bolesław reprezentujący również Zgromadzenie Wspólników ZGK „Bolesław” Fot. olkusz.naszemiasto.pl

Prezez ZGK „Boesław” Robert Nielaba podczas przekazywania upominku Fot. olkusz.naszemiasto.pl

 

Zapraszamy do obejrzenia relacji na portalu olkusz.naszemiasto.pl. Zdjęcia pochodzą z tego portalu.

Zakład Gospodarki Komunalnej „Bolesław” Sp. z o.o. 32-329 Bolesław ul. Osadowa 1; telefon: +48 32 64 61 148, fax: +48 32 64 61 148, e-mail: biuro@zgkboleslaw.com; NIP: 637-000-43-35, REGON: 272661647; Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr 0000041504, Kapitał zakładowy: 2 820 500,00 zł

Skip to content