ŻYCZENIA DLA PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH

Firma

o naszej Spółce

System

gospodarki odpadami

Edukacja

system i segregacja

ŻYCZENIA DLA PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH

27 maja obchodziliśmy Dzień Samorządu Terytorialnego z tej okazji wszystkim Pracownikom Samorządowym, ze szczególnym uwzględnieniem naszej macierzystej Gminy Bolesław, składamy najlepsze życzenia i podziękowania za pracę dla dobra lokalnej społeczności.

Życzymy samych sukcesów w pracy, oraz aby wysiłki zmierzające do poprawy jakości życia w naszej małej Ojczyźnie były zawsze zauważane i doceniane przez mieszkańców.

ZARZĄD

ZGK „BOLESŁAW” SP. Z O.O.

Zakład Gospodarki Komunalnej „Bolesław” Sp. z o.o.
ul. Osadowa 1
32-329 Bolesław
NIP: 637-000-43-35, REGON: 272661647

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr 0000041504,
Kapitał zakładowy: 2 820 500,00 zł

Sekretariat
tel. +48 32 64 61 148
fax +48 32 64 61 148
e-mail: biuro@zgkboleslaw.com
Godziny pracy biura:
poniedziałek – piątek 7:00 – 15:00

Skip to content