Otrzymaliśmy kolejną Gazelę Biznesu

Firma

o naszej Spółce

System

gospodarki odpadami

Edukacja

system i segregacja

Otrzymaliśmy kolejną Gazelę Biznesu

Jak piszą organizatorzy z „Puls Biznesu” Gazele Biznesu to najstarszy, najbardziej wiarygodny i najpopularniejszy ranking małych i średnich firm w Polsce. Jest organizowany nieprzerwanie od 2000 roku, realizując misję wspierania przedsiębiorczości. Ranking bazuje na najbardziej obiektywnych kryteriach – wynikach finansowych, a udział w nim jest bezpłatny. Obecność w rankingu oznacza, że firma należy do elity małych i średnich firm – nie tylko dynamicznie się rozwija, ale jest także transparentna.

Tym razem znaleźliśmy się na miejscu 1843 w skali kraju i 177 w skali województwa małopolskiego z Gazelą Biznesu za rok 2021. Jesteśmy też jedyną wyróżnioną firmą z powiatu olkuskiego. Nasz przychodu wzrosły o 135,41%! Jak to się dokładnie rozkładało można zobaczyć w tabeli. Cała tabela dostępna jest tutaj: https://www.pb.pl/gazele/gazela/17829

Zakład Gospodarki Komunalnej „Bolesław” Sp. z o.o. 32-329 Bolesław ul. Osadowa 1; telefon: +48 32 64 61 148, fax: +48 32 64 61 148, e-mail: biuro@zgkboleslaw.com; NIP: 637-000-43-35, REGON: 272661647; Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr 0000041504, Kapitał zakładowy: 2 820 500,00 zł

Skip to content