„Dwie Godziny dla Człowieka” – bierzemy udział w akcji

Firma

o naszej Spółce

System

gospodarki odpadami

Edukacja

system i segregacja

„Dwie Godziny dla Człowieka” – bierzemy udział w akcji

Zakład Gospodarki Komunalnej w Bolesławiu dołączył do globalnej inicjatywy „Dwie Godziny dla Człowieka”, podkreślając znaczenie budowania i utrzymywania głębokich więzi rodzinnych. Akcja ta, mająca na celu przeciwdziałanie kryzysowi relacji międzyludzkich, została ciepło przyjęta. Dzięki temu, nasz Zakład stał się częścią większej zmiany, promując równowagę między życiem zawodowym, a prywatnym.

Fot. HumanBe

 

Inicjatywa „Dwie Godziny dla Rodziny/Człowieka” jest odpowiedzią na współczesne wyzwania społeczne i technologiczne, a jej realizacja przez ZGK w stanowi ważny krok w kierunku budowania społeczeństwa bardziej świadomego i zintegrowanego.

Więcej o akcji tutaj.

Zakład Gospodarki Komunalnej „Bolesław” Sp. z o.o. 32-329 Bolesław ul. Osadowa 1; telefon: +48 32 64 61 148, fax: +48 32 64 61 148, e-mail: biuro@zgkboleslaw.com; NIP: 637-000-43-35, REGON: 272661647; Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr 0000041504, Kapitał zakładowy: 2 820 500,00 zł

Skip to content